Anasayfa » Çevre güvenlik malzeme ve hiz. » Bilgisayar, Yazılım ve İnternet Teknolojileri » İSTANBUL Çevre güvenlik malzeme ve hiz. » Kipdaş Mühendislik Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Analiz Lab

Kipdaş Mühendislik Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Analiz Lab


Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. No:1 Kat:5 Ofis No:539 Zeytinburnu /İstanbul

Telefon1: 2124820041

Telefon2: 05335135230

Fax: 02124820041

Web: www.kipdasmuhendislik.com

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:2014
Çalışan Sayısı:6 (Yönetici:0 | Memur:0 | İşçi:0
Dış Ülkelerle Bağlantıları:

: GÜVENLİĞİ MEVZUATI KAPSAMINDA ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ KİŞİSEL MARUZİYETLERE VEYA ÇALIŞMA ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri gerçekleştirmektedir.
Firmamız Çevre Danışmanlığı alanında Çevre Görevlisi çalışanlarımız firmalara çevre kirliliğinin minimize edilmesi, Kipdaş Mühendislik Çevre& İş Sağlığı ve Güvenliği Analiz güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma Laboratuvarı; İş sağlığı ve yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri vermektedir.
İş sağlığı ve Güvenliği Hijyen Laboratuvarı
İşyeri ortam ölçümleri
İç ortam hava kalitesi ölçümleri
Gürültü Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü,
Aydınlatma Ölçümü
Toz Ölçümü
İşyeri ortamında kimyasal gaz ve buhar ölçümleri
İç Ortam VOC Ölçümü
İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti
İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti
Çevre Mühendislik Hizmetleri
Çevre Görevlisi Hizmeti
Çevre Danışmanlık Hizmeti
Su Analiz Laboratuvarı


Ürün ve Hizmetler


Gürültü Ölçümü
İş sağlığı ve Güvenliği Hijyen Laboratuvarı İşyeri ortam ölçümleri İç ortam hava kalitesi ölçümleri Gürültü Ölçümü Termal Konfor Ölçümü, Aydınlatma Ölçümü Toz Ölçümü İşyeri ortamında kimyasal gaz ve buhar ölçümleri İç Ortam VOC Ölçümü İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti Çevre Mühendislik Hizmetleri Çevre Görevlisi Hizmeti Çevre Danışmanlık Hizmeti Su Analiz Laboratuvarı
İş sağlığı ve Güvenliği Hijyen Laboratuvarı
İşyeri ortam ölçümleri, İş güvenliği ortam ölçümleri, Ortam Ölçümü, VOC (uçucu organik bileşikler) Ölçümü, Toz Ölçümü,Aydınlatma Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Kişisel Gürültü Maruziyeti, İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri, Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu, İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu, Kişisel Titreşim Maruziyeti, Havadaki Kimyasal (Kurşun, Sülfürik Asit, Amonyak, Formaldehit Konsantrasyonu, Benzen, Toluen, Ksilen, Hekzan, Civa) Ölçümü, İç ortam hava kalitesi ölçümü,
İşyeri ortam ölçümleri, İş güvenliği ortam ölçümleri, Ortam Ölçümü, VOC (uçucu organik bileşikler) Ölçümü, Toz Ölçümü, Aydınlatma Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Kişisel Gürültü Maruziyeti, İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri, Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu, İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu, Kişisel Titreşim Maruziyeti, Havadaki Kimyasal (Kurşun, Sülfürik Asit, Amonyak, Formaldehit Konsantrasyonu, Benzen, Toluen, Ksilen, Hekzan, Civa) Ölçümü, İç ortam hava kalitesi ölçümü, Hava akım hızı ölçümü, Sıcaklık Ölçümü, Bağıl Nem Ölçümü, İç ortam karbondioksit ve karbonmonoksit ölçümü, Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı), İç Ortam Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü, Manyetik Alan Ölçümleri, Radyasyon Ölçümleri
çevre danışmanlık, çevre mühendisliği hizmetleri, iş sağlığı, güvenliği, isg, İş Güvenliği Ortam ölçümü, kişisel koruyucular, emisyon, İSKİ, katı atık proje, arıtma, su, analiz, su analizi, içmesuyu analizi, İçmesuyu mikrobiyolojik anazlizleri, Toplam Koliform bakteri tayini, su tahlili, su mikrobiyolojisi, gürültü, akustik, gürültü haritası, atık yönetimi, çevresel gürültü ölçümü, çevresel gürültü raporu, atık yönetimi planı, ses izolasyonu, baca ölçümleri, emisyon izni, deşarj izni, tehlikeli atık yönetimi ve lisans işlemleri, geri dönüşüm lisans izni, atıksu ve içmesuyu arıtma sistemleri

#İş sağlığı ve Güvenliği Hijyen Laboratuvarı #İşyeri ortam ölçümleri #İç ortam hava kalitesi ölçümleri #Termal Konfor Ölçümü, #Toz Ölçümü


Benzer Firmalar