Anasayfa » Muhasebe » İSTANBUL Muhasebe » KUŞHAN MALİ MÜŞAVİRLİK

KUŞHAN MALİ MÜŞAVİRLİK


RUMELİ CAD.NO:96 OSMANBEY-ŞİŞLİ-İSTANBUL

Telefon1: 02122196856

Telefon2:

Fax: 02122196857

Web: www.kushanmuhasebe.com/

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:1990
Çalışan Sayısı:0 (Yönetici:0 | Memur:0 | İşçi:0
Dış Ülkelerle Bağlantıları:

Mali Müşavirlik Büromuz özetle aşağıdaki hizmetleri 25 yıldır vermektedir.

Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri
Şirket Kuruluş- Birleştirme, Tasfiye ve Diğer İşlemler
Vergi Danışmanlığı
Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
Denetim Hizmetleri
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı


Ürün ve Hizmetler

Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri• Tekdüzen muhasebe sistemine ve diğer mevzuatlara uygun şekilde yasal defterlerin tutulması• Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin hazırlanması ve yönetime sunulması• Personel ve bordro hizmetleri• Firma bünyesinde muhasebe sisteminin kurulması• Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik• Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.• Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması.• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması.• Firma personelinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konusunda eğitimi.• Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret bordrolarının düzenlenmesi.• SSK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.• İşe giren ve işten ayrılan personel bildirimleri.Şirket Kuruluşları ve Diğer İşlemler• Şirket kuruluş işlemleri• Şirkete bağlı Şube, Depo, İrtibat bürosu, Fabrika vb. ek birimlerin açılışı• Şirket nevi değişiklik işlemleri (Ltd.Şti.’den A.Ş`ye veya tersi dönüşüm)• Şirket Birleşme işlemleri• Adres Nakli• Hisse Devri• Şirket müdürü (imza yetkilisi) atanması• Sermaye Artırımı Raporu düzenleme• Anonim şirket Mali, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul işlemleri• Tasfiye işlemleriVergi Danışmanlığı• Yararlanılması mümkün görülen vergi avantajlarının ve risklerinin tanımlanması, vergi planlamasının yapılması• Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi, belirlenmesi, raporlanması• Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler• Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma• Vergi mevzuatı müşavirliğiKurumsal Yönetim Danışmanlığı• Organizasyon yapısının oluşturulması, analizi ve tadili• Personel norm kadro çalışması• Onay ve yetki hiyerarşisinin belirlenmesi• Oluşabilecek risklerin (Müşteri, Yönetim, Operasyon vb…) araştırma, analiz ve raporlanması• İç kontrol sistemlerinin kurulması• Yönetim Kuruluna doğrudan danışmanlık yapmak ve Yönetim Kurulunun ihtiyaçları doğrultusunda rapor hazırlanması veya olan raporlama sisteminin geliştirilmesi• Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık verilmesiDenetim Hizmetleri• İç denetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, kontrolü• Operasyonel süreç denetimi• Mali süreç denetimi• Suiistimal denetimiİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı• İş ve sosyal güvenlik, çalışma hayatı, işçi-işveren ilişkileri ile ilgili mevzuat konularında müşavirlik• Mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları biriminin bilgilendirilmesi• İş ve sosyal güvenlikle ilgili davalarda şirket avukatlarına yardımcı olunması, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi• İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları bildirmek• Asgari işçilik uygulamaları danışmanlığı

#MALİ MÜŞAVİRLİK #MUHASEBE SMMM #ŞİRKET KURULUŞ #İŞYERİ AÇILIŞ #MALİ MÜŞAVİR


Benzer Firmalar