Tübem


Alemdaroğlu İşhanı

Telefon1: 0 (507) 571 9290

Telefon2: 0 (532) 654 9765

Fax:

Web: tubem.com.tr

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:1999
Çalışan Sayısı:20 (Yönetici:2 | Memur:0 | İşçi:0
Dış Ülkelerle Bağlantıları:Global

TÜBEM® Markası, Türkiye`nin önde gelen ve 1999 Yılında kurulmuş olan Begüm Elektrik, Mühendislik, İnşaat, Proje Taahhüt ve Müşavirlik firmasının kuruculuğunu ve sponsorluğunu yaptığı sözlü ve sözsüz iletişim konularında lider olan bir enstitüdür.

Enstitümüzün en değerli bilgi birikimi, güvenlikten personel seçimine, satıştan pazarlamaya, eğitimden yönetime kadar tüm insanları ilgilendiren insan tanıma, yüz, mimik, jest, mikro ve makro ifadeler, yalan gibi nadide konularda eğitimler vermek ve bu konularda yazılımlar geliştirmektir.


Ürün ve Hizmetler

En büyük yatırımı insan olan TÜBEM®, bugünden daha iyi bir yarın oluşturabilmek için, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, ulusal ve evrensel değerlere sahip, itibarlı birey, topluluk, kuruluş ve kurumlardan oluşan toplum meydana getirmek üzere kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş olmak amacı ile kurulmuştur.

Bu çerçevede;
1. Bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı faaliyetler yürütür. (Eğitim programları düzenlemek, elektronik ve basılı yayınlar yapmak, seminer, panel, konferans, çalıştay, bilgi şöleni, kongre vb. etkinlikler).
2. Ülkemizde idari, teknik ve insan kaynakları kapasitesinin artırılabilmesi için faaliyetler yürütür (Eğitim programları düzenleme, akademik gelişim çalışmaları, araştırma ve geliştirme desteği sağlama, internet siteleri oluşturma ve yayınlama, laboratuvar vb tesisler kurma ve işletme).
3. Kamuoyu araştırmaları ve anketler yapar.
4. İşortakları ile birlikte projeler gerçekleştirir.
5. Danışmanlık, bilirkişilik ve hakemlik yapar.

#Eğitim #Yazılım #Mühendislik # #


Benzer Firmalar