ACAR KİMYA A.Ş


Ali Nihat Tarlan Caddesi

Telefon1: 02165771010

Telefon2: 02165771010

Fax: 2165771010

Web: www.acarchemicals.com

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:2009
Çalışan Sayısı:26 (Yönetici:0 | Memur:0 | İşçi:0
Dış Ülkelerle Bağlantıları:

www.acarchemicals.cm
BENZOTRIZOLE; BENZOTRİAZOL; ETHANDIYLBIS(OXY)BISMETHANOL; ETANDİLBİS(OKSİ)BİSMETANOL; HYDROXYPHOSPHONOACETICACID; HİDROKSİFOSFOASETİKASİT; 2-METHYL-4-ISOTHIAZOLINE; 2-METİL-4-İZOTİAZOLİN; AA/AMPS; ACUMER 1100; AKUMER 1100; ACUMER 2000; ACUMER 3100; ACUMER 5000; ALKANE SULPHONATE; ALKAN SÜLFONAT; ALCOHOL ETOXYLATE; ALKOL ETOKSİLAT; ALOXICOLL PF 40; ALUMINIUM CHLOROHYDRATE; ALÜMİNYUM KLOROHİDRAT; AMINE OXIDE; AMİN OKSİT; AMMONIUM PERSULFATE; AMONYUM PERSULFAT; ANTIMUSSOL; ARAPHEN K 100; ARMOHIB; ACETIC ACID; ASETİK ASİT; ATMP; ATMP 4.NA; ATMPA 2.NA; ATMP 5.NA; BAC 50; BENZALCONIUM CHLORIDE; BENZALKONYUM KLORÜR; BARDAC 114; BARDAC 205 M-E; BARDAC 208 M-E; BARDAC 2170P; BARDAC 22; BARDAC 2240; BARDAC 2270; BARDAC 2280; BARDAC 2270 E; BARDAC 2280 İ; BARDAC 22C50; BARDAC LF; BARDAP 26, BARLENE 12/14; BARLOX 10 S; BARLOX 12; BARQUAT 4280; BARQUAT BB50; BARQUAT CB50; BARQUAT; CB80; BARQUAT CT35; BARQUAT DM80; BARQUAT DM50; BARQUAT DM50EP; BARQUAT LB50; BARQUAT; MB 50; BARQUAT MB80; BARQUAT MS100; BARQUAT MX50; BARQUAT PQ; BARQUAT PQ-2; BELSPERSE 146
PHOSPHINO CARBOXYLIC ACID POLYMER; FOSFİNO KARBOKSİLİK ASİT POLİMER; BELSPERSE 146; BENZALDEHİT; BENZALDEHYDE; BENZYL ALCOHOL; BENZİL ALKOL; BENZOIC ACID; BENZOİK ASİT; BHA; BUTYL HYDROXY TOLUEN; BÜTİL HİDROKSİ TOLUEN; BHMTPH.PN; BHMTPMPA; BHT; BHA; BUTYLHYDROXY ANISOL; BROM; BROM TABLET; BRONOPOL; CARBOHYDRAZIDE; KARBOHİDRAZİT; CARBOQUAT; CETEARETH 25; CETEARETH 50; CHLORAMIN T; KLORAMİN T; CHLOROAMINE T; CMIT/MIT; CMIT MIT; COLORANT; CROMIC ACID; KROMİK ASİT; CYCLOHEXYLAMINE; SİKLOHEKZİLAMİN; SİKLOHEKSİL AMİN; DANTOBROM; DANTOCHLOR; DANTOGARD 2000; DANTOGARD LTD; DANTOGARD PLUS; DANTOGARD PLUS LIG; DANTOIN BCDMH; DANTOSERVE SG; DBNPA; 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE; 2,2-DİBROMO-3-NİTRİLOPROPİONAMİT; DEAE; DEEA; DIETHYLAMINOETHNOL; DİETİLAMİNOETANOL; DEHA; DEHA 85; DIETHYLHYDOXYLAMINE; DİETİLHİDROKSİLAMİN; DEHYDOL LS 54; DEHYDQUART A-CA; DEHYQUART C 4046; DEHYQUART CC7 BZ; DEHYQUART F 75; DEHYQUART L 80; DEMULSOL A; DEQUEST 2000; DEQUEST 2060; DDMAC; DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE; DİDESİL DİMETİLAMONYUMKLORÜR; DIETHYLAMINOETHANOL; DİETİLAMİNOETANOL; DIMETHYL SULFOXIDE; DİMETİL SÜLFOKSİT; D-LIMONENE; D-LİMONEN; DODIGEN 226; DTMP.2NA; DTMP.7NA; DTPMPA; EDTA; EDTMP; EDTMP.5NA; EDTMPA; EMPIGEN BAC 50; EMPILAN KR 8; EMPOL 1026; EMULAN HE 50; EMULAN EL 40; EMULAN OG; EMULGIN SMO20; EMULGIN SMS 20; EMULSOGEN EPA 073; EMULSOGEN LCN 118; EMULSOGEN PF 20 S; EMULSOGEN TS 200; EQUINOX; ETHOMEEN T/12; ETHOOMEN T/20; ETHYLENE DIAMINE; ETİLEN DİAMİN; EDA; EUCHLORINE; EUMULGIN EO 33; EUMILGIN L; EUMULGIN LM 23; EUMULGIN O 10; EUMULGIN SG; EUMULGIN SML 20; EUMULGIN VL 75; EUXYL K 100; EUXYL K 120; EUXYL K 145; EUXYL K 300; EUXYL K 320; EUXYL K 350; EUXYL K 400; EXOCIDE 1012; EXOCIDE BIT; EXOCIDE BITAS 20; EXOCIDE BK; EXOCIDE CB; EXOCIDE CC; EXOCIDE CF; EXOCIDE DOMAC 80 E; EXOCIDE DP; EXOCIDE FC; EXOCIDE OIT; EXOCIDE OPP; EXXOCIDE SM; EXOCIDE TCM 80; EXOSEL 073; EXOSEL 118; EXOSEL 20 S; EXOSEL 2


Ürün ve Hizmetler


#kimya-deri tekstil #metal-su şartlandırma #kozmetik deterjan dezenfektan #boya yapı kimyasalları #polimerizasyon


Benzer Firmalar