asmert


karşıyaka

Telefon1: 0232 369 20 94

Telefon2: 0232 364 56 76

Fax: 0232 369 98 06

Web: www.asmert.com

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:2000
Çalışan Sayısı:24 (Yönetici:3 | Memur:9 | İşçi:12
Dış Ülkelerle Bağlantıları:kazakistan, etopya, suudi arabistan, türkmenistan, özbekistan, ırak, iran, filistin, rusya

İnsan sağlığının çok önemli olduğu günümüzde sağlıklı besin üretimi ve tüketicilere ulaşması dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojik yeniliklerle belli önlemlerin alınması ile mümkün olacaktır. İşte bu durumda Avrupa Birliği normlarına uyması gereken özellikle hayvansal ürünlerin elde edilmesinde hayvan yetiştirilmesinden süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin tüketiciye sağlıklı ve hijyenik koşullarda ulaşmasını sağlayan bir süreç gerekmektedir.

ASMERT, 2000 yılında İzmir’de ülke ve dünya gıda endüstrindeki teknolojik eksiklikleri ve bu eksikliklerin giderilmesi için yapılması gereken yenilikleri kendi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek üzere, çalışma verimini arttıran dizayn, ekonomi ve hijyen koşullarını ön plana alan bir düşünceyle kurulmuştur.

Kurucusu ve firma sahibi gıda sektöründe uzmanlaşmış olan Mimar Salih ERGENE’ dir. Firma sahibi 33 yıllık proje deneyimine sahiptir.

Ortaklar ve çalışanları 1980’li yıllardan itibaren bu sektörde Türkiye’nin önde gelen gıda firmalarına hizmet vermiştir. ASMERT’ in organizasyon şeması Ek-1’ deki gibidir.

Yıllık ortalama 5 ila 7 projeyi Türkiye ve yurt dışında sürdürmektedir.

ASMERT, yapılacak olan projenin arazi etütlerinden başlayıp, genel projelendirme, fizibilite, çevre sağlığı problemleri, inşaat, makine-ekipman imalatı ve montajını birlikte ele alıp, yurtiçi ve yurtdışı anahtar teslim Mezbaha ve Et Entegre Tesisi projelerinde faaliyet göstermektedir ( Etopya, Kazakistan, Türkmenistan, Katar, K.K.T.C,…). Referans listesi Ek-2’deki gibidir.

A- TeknIk danIsmanlIk ve projelendIrmeler:
ProjelerIn hazIrlanmasI
FIzIbIlIte ve malIyet analIz
YatIrIm TesvIk BelgelerI
YatIrIm konusuna ve yatIrImcIya uygun kredI seçImI
K.K.Y.D.P RaporlarInIn hazIrlanmasI ve DanIsmanlIk hIzmetI
B- ProjenIn Uygulama AsamasI:
ZemIn Etüdü
Kaba Insaat IslerI
Ince Insaat IslerI
MakIne ve ekIpman Imalat ve temInI saglanir.

UYGULAMA ALANLARI:
1- Mezbaha TesIsI projelerI ve anahtar teslImI taahhütlerI
2- EskI mezbaha tesIslerInIn revIzyonu (proje-Imalat-montaj)
3- Mezbaha makIne ekIpman ImalatI
4- Et Isleme TesIslerInIn projelendIrIlmesI ve anahtar teslIm taahhütlerI
5- Et Entegre TesIslerInIn anahtar teslImI taahhütlerI
6- MobIl Kurban ve AdaklIk KesIm YerlerI yapIlmasI
7- Soguk Hava SItemlerI / Izolasyon
8- HavalandIrma / IklImlendIrme
9- CanlI Hayvan BorsalarI ve Hayvan Pazar YerlerI projelendIrme ve ImalatlarI
10- BesI çIftlIklerI projelendIrme ve anahtar teslImI taahhütlerI
11- ÇelIk KonstrüksIyon Imalat ve MontajI
12- ArItma TesIslerI
13- RenderIng TesIsI proje ve anahtar teslIm taahhüt
14- Yem TesIslerInIn anahtar teslImI taahhütlerI
15- ZeytIn DepolarI ve FabrIkalarInIn yapIlmasI
16- AçIk-KapalI Pazar YerlerI ve OtoparklarI ProjelendIrme
17- EpoksI / KImyasal SeramIk zemIn kaplamalarI
18- Konveyör Bant ImalatI
19- ÇED raporlarI, desarj IzlerI alInmasI

Aşağıda ASMERT’in tamamladığı projelerden bazıları bulunmaktadır.

1- Kazakis


Ürün ve Hizmetler

1- proje hizmeti
2- anahtar teslim entegre et tesisleri
3- mezbaha tesisleri
4- et işleme tesisleri
5- mezbaha makine ekipman imalatı
6- mezbaha ve et işleme tesisi testereleri
7- et işleme makineleri
8- anahtar teslim besihaneler
9- zemin kaplamaları

#mezbaha makineleri #besihane #testere #etişleme makineleri #anahtar teslim


Benzer Firmalar