acar kimya ve tekstil


ali nihat tarlan caddesi103/11 kutay han

Telefon1: 216 577 10 10

Telefon2:

Fax: 216 577 4280

Web: www.acarchemicals.com

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:1940
Çalışan Sayısı:10 (Yönetici:0 | Memur:0 | İşçi:0
Dış Ülkelerle Bağlantıları:

ithalat,ihracat, hammadde, kimyasal,biyosit,zehir


Ürün ve Hizmetler


KİMYASAL HAMMADDE
Ethylene diamine, EDA, 1,2-diaminoethane, 107-15-3, Etilen diamin,etilendiamin,etilen di amin, tolytriazole, tolytriazol,tolitriazol,29385-43-1,methyl benzotriazole,benzotriazole, benzotriazol,100-37-8, diethylaminoethanol, DEAE,DEEA, diethylethanolamine,dietil amino etanol, 2-(diethylamino)ethanol, N-diethylaminoethanol,111-30-8,gluteraldehit, glutaraldehyde,dietilaminoetanol,dietiletanolamin, vinil sülfonat,vinil sülfonik asit,sodyum vinil sülfonat, Methylolacrylamide, N-Methylolacrylamide, N-
Ethylene diamine, EDA, 1, 2-diaminoethane, 107-15-3, Etilen diamin, etilendiamin, etilen di amin, tolytriazole, tolytriazol, tolitriazol, 29385-43-1, methyl benzotriazole, benzotriazole, benzotriazol, 100-37-8, diethylaminoethanol, DEAE, DEEA, diethylethanolamine, dietil amino etanol, 2-(diethylamino)ethanol, N-diethylaminoethanol, 111-30-8, gluteraldehit, glutaraldehyde, dietilaminoetanol, dietiletanolamin, vinil sülfonat, vinil sülfonik asit, sodyum vinil sülfonat, Methylolacrylamide, N-Methylolacrylamide, N-Methanolacrylamide, Monomethylolacrylamide, Uramine T 80, Hydroxymethylacrylamide, N-Methyloacrylamide, 924-42-5, Hostapur OSB, Genapol PF 80, Tylose H 300, Tylose H 4000, Tributyl Phosphate, Tributilfosfat, Tribütilfosfat, 126-73-8, 126-71-6, Triisobutylphosphate, triizobütilfosfat, triizobutilfosfat, triizo butilfosfat, tri iso butyl phosphate, tri butyl phosphate, tri izo bütil fosfat, tri bütil fosfat, tri izo butil fosfat, tri butil fosfat, sodium molybdate, sodyum molibdat, 7631-95-0, Disodium molybdate, di sodyum molibdat, Tamol S, Thioglycolic acid, TGA, Mercaptoacetic acid, 68-11-1, 2-Mercaptoethanol, Thioglycol, β-Mercaptoethanol, 60-24-2, merkaptoetanol, merkaptoetanol, tioglikol, Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate, 55566-30-8, THPS, THPC, Tetrakis hydroxy methyl phosphonium sulfate, Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, Tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, 124-64-1, Acumer 1100, 2000, 3100, Exxon D 80, HISA, HISA A, 2388, su itici, 143-19-1, Genaminox LA, p-Toluenesulfonic acid, PTSA, demulsol gtl 10, Demulsol A, aluminyum tri stearat, 4-methylbenzenesulfonic acid, 104-15-4, para toluen sülfonik asit, para toluen sulfonik asid, 2-Hydroxy Phosphono Acetic Acid, HPAA, 23783-26-8, 2-Hydroxyphosphonocarboxylic Acid;Hydroxyphosphono-acetic acid, hidroksi fosfono asetik asit, asid, preventol cmk, para chloro meta cresol, pcmc, 59-50-7, pcmx, 2-Chloro-m-xylenol; 2-Chloro-5-hydroxy-1, 3-dimethylbenzene; 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene; 3, 5-Dimethyl-4-chlorophenol; 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol; 4-Chloro-3, 5-xylenol, Chloroxylenol, Nipacide PX, PCMX, 88-04-0, izo stearik asit, iso stearic acid, 2724-58-5, Emulsogen 4084, 2, 2’-Methylene-bis-(4-methyl-6-tert.-butylphenol ), 637-12-7, aluminyum stearat, aluminium stearate, çinko stearat, zinc stearate, cinko stearat, 109-99-9 , thioure, tio üre, thiocarbamid, tiokarbamid, 62-56-6, Acticide MBS, Isopropylated Triaryl Phosphate, sodyum bromür, sodium bromide, 7647-15-6, benzyl alcohol, benzil alkol, benzil benzoat, BHT, Butil hidroksi toluen, tallow amine ethoxylate, tallow amin etoksilat, koko amin etoksilat, coco amine ethoxylate, gümüş nitrat, saf su, Vinnol H 11 45 59, hexa methylene tetramine, 100-97-0, Hexamine, Methoxypropylamine, DEHA, MOPA, metoksi propil amin, METHOXYPROPYLAMINE, 3-methoxypropyl-amine, 5332-73-0, N, N-diethylhydroxylamine, 3710-84-7, gluconic acid, glutaric acid, glukonik asit, glutarik asit, HEDP, PBTCA, PBS AM, Genapol PN 30, Kathon, Mergal, Preventol , Nipacide, Bodoxin, isononanoic acid, izononansaure, izononanik asit, methyl tri glycol, T

#ithalat, biyosit #ihracat, zehir #boya #hammadde #


Benzer Firmalar