Anasayfa » Çevre ve su » ADANA Çevre ve su » AKDENİZ YILDIZI Çevre Kontrol Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

AKDENİZ YILDIZI Çevre Kontrol Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.


Mücahitler Cad. Pınar Mah. No:331/C Seyhan

Telefon1: 05324517564

Telefon2:

Fax:

Web: www.akdenizyildizi.com.tr/index2.html

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:2010
Çalışan Sayısı:5 (Yönetici:2 | Memur:0 | İşçi:0
Dış Ülkelerle Bağlantıları:ABD, Balkanlar

ÇEVRESEL AÇIDAN GÜVENLİ ve %100 DOĞAL ARITMA BAKTERİLERİ
BU GÜNKÜ ARITMA METOTLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
\


Ürün ve Hizmetler


FOSEPTİK ARITMA
EP-300 serisi toz ürünlerimiz atık sindirme kabiliyetleri güçlü doğal enzim ve bakteriler içerir. Özel bakteri türlerinin bir karışımı (hem anaerobik hem aerobik) olan bu kültürler organik atıksuyu hızlı, etkili ve kokusuz bir şekilde sindirecek kabiliyetlere sahiptir. Bu güçlü bakteriler tüm organik atık tiplerinin etkili ve hızlı bir şekilde sindirimi için doğal enzimlerle birleştirilmiştir. Düzenli uygulamalar yararlı bakterileri tazelemek ve zehirli gaz ve koku üreten istenmeyen bakteri büyü
ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA
BP-1200 endüstriyel atıksu sistemlerindeki çeşitli kirleticilerin giderimini desteklemek amacıyla özel olarak formüle edilen bir bakteri karışımıdır. RBT BP-1200 son derece etkili, ekonomik ve çevre dostu olduğu için günden güne değişen ve zorlaşan düzenlemeler gereği atıksu arıtmada ideal çözümler sağlamaya devam eder. BP-1200 formülündeki doğal oluşumlu bakteriler kötü kokuları ve çamur çoğalmasını engellemek üzere organik atıkları sindirerek çalışır. Sindirimde BOİ düşürülürken zararlı ol
KENTSEL ATIKSU ARITMA
REX-BAC-T BP-1201 Kentsel atıksu arıtma tesisleri ve diğer benzer uygulamalar için geliştirildi. Kentsel atıksu tesisleri katı maddeler, çamur, kötü koku, organik birikimi ve yağlar ile sürekli mücadele etme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Bunlar istenmeyen seviyede BOİ, H2S, AKM, Yağ ve Gres ve yetersiz çözünmüş oksijen kararlılığı olarak tanımlanabilir. Belediyeler çok sayıda yerleşim, ticarethane ve endüstriyel atıksu debileriyle dizayn kapasitesini aşan eski, miadı dolmuş tesisler yüzünden
PETROL KÖKENLİ HİDROKARBONLARLA KİRLETİLMİŞ ATIKSU
RBT 1400 serisi karışımımız toprak ve atıksuda bulunan hidrokarbonların bulunduğu petrokimya çevresinde daha spesifik durumlar için özel olarak üretilen patentli konsantre bakteriyel toz karışımıdır. RBT 1400 serisi petrokimyasal karışımı hem aromatik hem alifatik hidrokarbonları etkili bir şekilde ayrıştırmak üzere formüle edilmiş bakteri türlerinin eşsiz bir karışımıdır. Petrolün giderek artan nakliye ve dağıtımıyla hidrokarbonlarla kirletilmiş toprak ve sular çoğalmaktadır. Su kaynağında bul
FOSFAT KONTROLÜ VE AZALTIMI
REX-BAC-T BP-1601 fosfatlarla kirletilmiş atıksuların arıtımında hayli etkilidir. Fosfat seviyesinin kontrolünde yüzeysel akışlardaki miktarın azaltılmasında olduğu gibi sistemlerinde de süregelen bir çaba vardır. Yüzeysel akışlarda sediment varlığı fosfor kirliliğinde ana katalizör olacağını göstermektedir. Fosfat toprak tarafından absorplanmak suretiyle su sistemlerine yol almaktadır.Kirlenmiş bir su sistemin RBT EP-1601 uygulaması yapılarak su kalitesi ciddi bir şekilde düzeltilebilir. RBT 16
ŞİŞKİN ÇAMUR VE KÖPÜK OLUŞUMU ÖNLEYİCİ
EP-1700 ürünümüz ipliksilerin gelişimini kontrolünü sağlayan doğal bir çözümdür. İpliksi büyüme neden kontrol edilmeli? İpliksi bakterilerin birçok olumsuz yönü vardır. Bunlar: • Aktif çamurun yetersiz çökmesi • Köpükleşmenin artması • Polimer sarfiyatının artması • Katı madde üretiminin artması Havalandırma ve çökeltim tanklarının yüzeyindeki köpük ve çamur, oksijen transferi etkinliğini azaltabilir, buna bağlı olarak yüksek sıcaklıktaki giriş atıksuyunun soğutulmasının engellenmesi, a
KAĞIT HAMURU VE KAĞIT ATIKSU ARITMA
BT 1118, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisindeki çevre ve atıksu uzmanlarına hitap etmek üzere günlük sorunlar üzerinde durmak için geliştirildi. Şirketler gitgide sıklaşan çevresel kısıtlamalara yönelik sermaye ayırmak zor gelebilir. Dolayısıyla bu uzmanlar mevcut arıtma sistemlerinin performanslarını olabildiğince verimli hale getirerek daha az girdi ile daha fazla çıktı beklemektedir. BP-1118 fabrikalara finansal hedeflerini gerçekleştirirken çevresel gerekleri sağlamalarına imkan veren yenilik
SU MERCİMEĞİ KONTROLÜ ve SU BERRAKLIĞI
REX-BAC-T BP-1502, göllerde, süs havuzlarında, lagünlerde, atıksu arıtma tesislerinde ve diğer birçok uygulamalarda alg, su mercimeği ve diğer akuatik yabani otların gelişmesini azaltmakta oldukça etkili, özel üretilmiş bir karışımdır. Algler suda nütrientleri (azot, potasyum ve fosfor)kullanarak hayatta kalır, büyür ve çoğalırlar. Bileşimleri ve boyutları farklı çeşitli algler vardır. Bu türlerinin izlenmeyen büyümeleri su kalitesini bozabilmektedir. Düşük oksijen seviyesi ve güneş ışığını enge
İnorganik Azot Düşürücü
İnorganik Azotun Düşürülmesi Genel bakış NitroPurTM [P] Pseudomonas bazlı özel amaç için üretilmiş bir üründür. Bu bakteriler heterotrof olup gıda ve enerji kaynağı olarak organik karbonu kullanırlar. Bu proses sırasında toplam azot giderimi 3 ayrı prosesle gerçekleşir.Özel üretilmiş Pseudomonas türlerinin karbon alımı çok daha yüksektir. Karbon alımları genellikle daha yüksek olduğundan geniş çapta organik kimyasala hücum ederler. Sonuç olarak denk düşen azot alımı daha yüksektir. Azo
PurGreenT Bio-XL
PurGreenT Bio-XL koku oluşumunu inhibe eden ve doğal biyolojik aktiviteyi desteklemek için katalizör, anahtar nütrientler, vitaminler penetranlar temin eden bitkisel formüllü bir nütrienttir. Bio-XL doğal sürfaktanlar içerdiği için anaerobik bakterinin hücre duvarı yavaş çoğalma yapmak üzere değiştirilir. PurGreenT Bio-XL formülasyonumuz organik atık ortamına doğal katalizör kazandırmak suretiyle sıvı ve katı atıklarda bulunan maddelerin biyolojik ayrıştırılmasını aktive ederek etkili koku ko
Yağ Tutucu Arıtma Ürünü
GTT yağ tutucu Konsantre sıvımız yoğun yağlı uygulamalar için özel olarak üretilmiş olup formülasyonda son biyolojik teknolojiler kullanılmıştır. Organik maddelerin sürekli ve güvenli bir şekilde sindirilmesi sayesinde yağ tutucuları ve gider hatlarını çamur birikimi, tıkanıklık ve kötü kokudan korur, bunu yaparken de KOİ, BOİ ve Askıda Katı Maddeyi düşürür. Boru tesisatlarına her gün çok defa bitkisel ve hayvansal yağlarla pek çok organik madde verilmektedir. Bu durum gider hatlarının ve şeh
SEPTİK SİSTEM ARITMA
Galonunda 375 trilyondan fazla bakteri sayısıyla L-300 sıvı ürünümüzde doğal bakterilerin çeşitli özel türleri ve doğal enzimlerin güçlü atık sindirme özellikleri birleştirilmiştir. Bu anaerobik ve aerobik bakteri türleri patentli stabilizasyon prosesleri kullanılarak serbest enzimlerle birleştirilmiştir. Bu enzimler proteinleri, nişastaları, karbonhidratları, hayvansal ve bitkisel yağları parçalamak için doğal bakterilerle en hızlı etkiyi yapmak üzere sinerjistik etki ile çalışırlar. Yeni nesil
ÇEVRE DOSTU FAYANS, DERZ VE YER TEMİZLEYİCİ
Yararlı bakteri ve enzim bazlı yer ve sert yüzey temizleyicimiz mutfak ve tuvalet zeminlerinde yağ, kir, bozulmuş yemek artıkları, kusmuk, idrar, dışkı, küf ve pas yada diğer organik döküntüleri temizlemek üzere dizayn edilmiştir. Bu ürün özellikle tüm mutfaklardaki fayans yüzeyi ve derzlerinin temizliği için dizayn edilse de evler, restoranlar, kafeteryalar, fastfood oturma yerleri temizliği için de kullanılabilir. Tüm yüzeylerde güvenle kullanılır ve suyla birleştiğinde zararlı hale gelmez. Eş
HİDROKARBON ATIK SİNDİRİCİ
Fuel oil, motor yağı, ham petrol, katran, benzin, mazot içeren çeşitli petrol ürünlerini ayrıştırmak için özel olarak dizayn edilmiş eşsiz bir bakteri karışımıdır. Özellikle petrol bulaşmış atık sular, otomobil ve kamyon yıkama yerleri, sintine suları için tasarlanmıştır. Petrol ve türevlerini ayrıştırırken koku ve çamur hacmini düşürür. ETKİ ALANLARI • Benzin ve mazot • Motor yağı ve ham petrol • Fuel oil ve katran
Kentsel Arıtma Ürünleri Endüstriyel Arıtma Ürünleri Ticari İşletmeler Marine ve Portatif WC Koku Gidericiler Tarımsal Kullanım Ürünleri Evsel ürünler SEPTİK SİSTEM ARITMA ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA KENTSEL ATIKSU ARITMA PETRO KİMYA ARITMA FOSFATLI ATIKSU ARITMA ŞİŞKİN ÇAMUR VE KÖPÜK KAĞIT ATIKSUYU ARITMA SU MERCİMEĞİ VE BERRAKLIK AMONYAK REDÜKSİYONU BİYOLOJİK AKTİVATÖR YAĞ TUTUCU ARITIMI GİDER HATLARI ARITIMI DERZ VE YÜZEY TEMİZLEYİCİ HİDROKARBON ATIK ARITMA WC KLOZET ASKISI

#Bakteri Enzim #Arıtma, koku #Şişkin çamur #organik, biyolojik #ithal bakteri


Benzer Firmalar