05 Nisan 2020, Pazar
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Akciğer Kanseri

Belirtiler

- Bazen hiç olmayabilir.
- Bazen kanlı balgam çıkarttıran öksürük.
- Nefes darlığı
- Göğüs ağrısı
- Ses kısıklığı
- İştah ve kilo kaybı

Akciğer kanseri, hem erkeklerde hem de kadınlarda başta gelen kanserden Öfüm nedenidir. Her yıl 100.000`den fazla erkek ve 60.000 kadar kadın akciğer kanserine tutulur, ve bu sayı artmaktadır.
Akciğer kanserine tutulan kadın sayısı artmaktadır, çünkü geçen 30 yılda bu grupta sigara içenlerin sayısı artmıştır.
Akciğer kanseri en fazla 45 ite 70 yaş arasındaki kişilerde görülür. Bütün akciğer kanserlerinin yüzde 85i sigara içmekten doğar. Akciğer kanserinde diğer risk faktörleri arasında kanser yapan sanayi maddeleri ve yüksek radon konsantrasyonları bulunmaktadır. Birincil akciğer kanseri sigara içmeyenlerde pek görülmez, fakat göğüs, kalınbağırsak, prostat, testis, böbrek, tiroid, kemik veya diğer organların kanserleri akciğerlere sıçrayabilir (metastas).
Karsinoid veya hamartomo gibi, habis olmayan tümörler bazen akciğerlerde görülür. Eğer bunlar belirtilere yol açıyorsa veya teşhis kesin değilse bu tümörlerin cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir.
20`den fazla sayıda habis ve setim tümörün akciğerlerde başladığı tespit edilmiştir. Selim bir tümör, yayılmayan ve cerrahi olarak tamamen çıkartılabilen bir tümördür. Hayatı tehdit etmez ve nüksetme ihtimali de pek yoktur. Oysa ki, habis bir tümör yakındaki organları istila edip tahrip edebilen ve bedenin diğer taraflarına da atlayabilen bir anormal hücre büyümesidir.
Akciğerin hemen bütün birincil kanserleri dört tipten biridir: Skuamöz hücre karsinomu, adenokarsinom, büyük hücre karsinomu ve küçük hücre karsinomu. Skuamöz hücre karsinomu (buna epidermoid karsinom da denir) genellikle merkezi bronşları kaplayan hücrelerden doğar (bunlar akciğerlerin en büyük hava geçîtieridir) bu durum onu balgam tahlili ile erken tanımlanması kolay olan kanserlerden biri durumuna getirir.

Skuamöz hücreli akciğer kanseri, birincil akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 25i ile 30`unu meydana getirir.
Adenokarsinom genellikle daha küçük bronşların üst tabakasında ortaya çıkar. Şimdilerde bu çeşit, en yaygın birincil akciğer kanseri tipidir ve vakaların yaklaşık yüzde 35`ini meydana getirir. Adını, tümör hücrelerinin oluşturdukları gudde (bez) tipindeki oluşumlardan alır. Bu hastalık akciğerin o bölümündeki lenf guddelerine ve ondan sonra kan yoluyla diğer organlara yayılabilir. Akciğerin uç kısımlarında ortaya çıktığ! için erken tanımlanması, skuamöz hücre karsinomuna kıyasla daha zordur.
Adenokarsinomun alt gruplarından biri olan bronko alveoler hücre karsinomu vakaların yüzde 5`ten daha azını meydana getirir. Ak-ciğerierden dışarıya yayıldığı nadirdir, akciğerlerinizin hava torbalarını (alveollerini) etkiler.
İndieransiye (farklılaşmamış) büyük hücre karsinomu da akciğerlerin uç kısmında oluşur ve kan yoluyla yayılırlar. Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 5 ile 20`sini meydana getirir.
Küçük yulaf hücre karsinomu da akciğerlerin merkezi alanlarında oluşur ve böylec eta-nımlanmasi nisbeten kolaydır. Mikroskop altında görüldüğü biçimiyle küçük, yuvarlak veya oval hücreierden adını alan bu tip kanser, en saldırgan kanser tiplerinden biridir. Bronşları sıkıştırarak daraltma eğilimi gösterir, küçük hücre karsinomu akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 20 ile 25`ni teşkil eder.

Teşhis
Akciğer kanserlerinin yüzde 5 ila 10`u belirtiler meydana gelmeden önce rutin röntgen muayeneleri sırasında fark edilir. Eğer yaşınız 50 ile 70 arasındaysa ve günde bir paket veya daha fazia sigara içiyorsanız, yılda bir kere göğüs röntgeni çektirip baigamda habis hücre olup olmadığına baktırarak tahlil yaptırınız. Eğer belirtiler ortaya çıkmışsa belirtilerin tipini tümören yeri belirleyebilir. Rutin balgam testi de belirtiler meydana gelmeden Önce akciğer kanserini belirleyebilir.
Birçok vakada büyümekte olan bir kanser bir hava geçidini tıkamaya başladığı için yeni bir tip öksürük meydana çıkar. Sıklıkla bu Öksürükle, irinlide olabilen, pas rengi veya tazekan ihtiva eden çizgileri olan balgam çıkartıia-bilir. Öksürükte büyük miktarlarda kan çıkarılması nadirdir, fakat bu durum meydana geldiğinde, kanserin büyük bir kan damarına yayılmış olduğunu gösterir.
ısrarlı göğüs ağrısı, tümören göğüs duvarına yayıldığını düşündürür. Akciğerlerden birin
de bir hava geçidinin tıkanması nedeniyle enfeksiyon meydana gelmesi, ateş, göğüs ağrısı ve kilo kaybına neden olabilir. Eğer bir tümör ana bronşları tıkadıysa akciğerin o bölümü hacim kaybedebilir. Kanserin ilerlemesinin daha sonraki safhalarında halsizlik ve zayıflama meydana gelir. Kanser Akciğere, beyine, kemiklere, kalbe ve adrenal guddelerine (böbrek üstü bezi) yayıldıkça birçok başka belirtiler gelişir.
Genellikle akciğer kanserinden ilk olarak, ya fiziki belirtiler nedeniyle veya rutin bir röntgende anormal bir kitle görülmesinden dolayı şüphe edilir. İştah ve kilo kaybı akciğer kanserinin ilk belirtileri olabilir. Bu durumda ilk yapılacak iş kanserin olup olmadığını kesin olarak belirlemektir. Normal göğüs röntgenine ek olarak, tomogramlar (akciğerin büyük ölçüde lokolize görüntüsünü veren özel göğüs röntgenleri) veya CT taraması (bilgisayarlı tomografi) gibi özel araştırmalar sağlanabilir.
Yeni göğüs röntgeninde görülen anormal bir bulgunun daha önceki röntgen filminde de bulunup bulunmadığını ve eğer varsa büyüklüğünün değişip değişmediğini belirlemek için doktorunuz eski ve yeni röntgen filmlerini kıyaslayabilir. Çok küçük lezyonlan açığa çıkarmak için ve kanserin başka yerlere atlayıp atmadığını anlamak için CT taraması faydalıdır. Fideroptik bronkoskopi veya belki rilid bronkoskopi, hava yollarını görmek ve biyopsi (tümörün incelenmesi için doku örneği almak)yapmak için uygulanabilir.

Akciğer Kanseri Ne Kadar Ciddidir?
Akciğer kanseri çok ciddi bir hastalıktır. Genelde, hastaların yaklaşık % 10`u 5 yıl sağ kalırlar; bununla birlikte sonuç, teşhis konduğunda hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğuna, ge-nei sağlık durumu ve yaşa, kanserin tipine, ne kadar hızlı büyüdüğüne ve yapılan tedavinin tipine bağlıdır. İlk teşhis konduğunda, tüm akciğer kanserlerinin yalnızca % 20-25`i ameliyatla çıkarılabilmektedir. Genelde belirtiler ortaya çıktığında hastalık çok ilerlemiştir ve ameliyatla tedavi edilemeyebilir.
Küçük hücreli kanser çoğu kez belirtiler ortaya çıkmadan önce yayılmıştır. Bu kanserde teşhisten sonra 5 yıl sağ kalma oranı yüzde 5`tir. Ameliyattan, sonra yassı epitel hücreli kanseri olanların yaklaşık üçte Diri, adenokarsi nom ya da büyük hücreli kanseri olanların ise dörtte biri 5 yıl yaşar.

Tedavi
Temel olarak akciğer kanseri için üç tedavi seçeneği vardın Ameliyatla çıkarma, kemoterapi(kanserin ilaçla tedavisi) ve ışın tedavisi. Ameliyatla çıkarılamadığı durumlarda, kanser hava yollarını tıkıyorsa lazer kullanılabilir. Küçük hücreli kanser dışındakilerde ameliyat tercih edilir. Küçük hücreli kanser ameliyatla çıkarılamadığı İçin diğer tedavi yöntemleri kullanılır. Akciğer kanseri genellikle aşırı sigara içenlerde geliştiği ve bu kişilerin akciğerindeki kanser dışı bölgeler amfizem tarafından ileri derecede hasar gördüğü için geride kalan doku oksijen sağlamaya yetmeyebileceğinden kanser ameliyatı güvenli şekilde yapılamaz. Bu durum ameliyattan önce solunum testleri yapılarak açıklığa kavuşturulabilir.
Kanser hücreleri üzerine odaklanmış ışın tedavisi, kanser hücrelerini haraplarken, çevresindeki dokuya zarar vermez. Küçük hücreli kanserin tedavisinde kemoterapiyle birlikte kullanılır. ışın tedavisi çoğu kez tedavi programında yeralır.


Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..