25 Ekim 2016, Salı
28,2 °C
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Akut Böbrek Yetmezliği

Belirtiler
Sıvı rentasiyonu (sıvının atılamaması ne­
deniyle aşırı toplanma);
Gastroeentestinal (sindirim) sisteminde
kanama;
Nöbetler;
Koma.

Akut böbrek yetmezliği, böbreklerin kan­daki atık maddeleri atması işlevinde ani bir bo­zulmayı tanımlamak için kullanılır. Böylelikle atık maddeler vücutta birikim yaparlar. Eğer bu atıkların vücuttan atılması için herhangi bir şey yapılmazsa buna maruz kalan şahıs ölür. Akut böbrek yetmezliği olaylarının %60`ı ciddi kanama, ciddi bir su kaybı veya şok ile birlikte görülen bir travma veya cerralhi müdahale ile ilgilidir. Belli toksinlere maruz kalınması da akut böbrek yetmezliğini hızlandırabilir. Diğer bir neden, herhangi bir daralma, tümör veya prostatın kronik büyümesi nedeniyle idrarın böbreklerden akmasında bir engelle karşılaş­masıdır.
Böylesi bir böbrek yetmezliğinin nasıl orta­ya çıktığını açıklayan birçok teori vardır. Bazıla­rı hücre artıklarının böbrek tüpçüklerindeki boşlukları tıkadığına ve böylelikle atık madde­leri dışarı süzme işlevine zarar verdiğine inanır­lar. Bazıları glomerül boyunca kan akışını azalt­mak için birkaç faktörün birleştiği teorisini sa­vunurlar (Glomerül -böbrek korteksinde kıv­rımlar gösteren kılcal damarların teşkil ettiği yumak şeklindeki küçük oluşumlardan herbiri). Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok ola­yın akut böbrek yetmezliğini nedeni olduğunu biliyoruz.

Renal Iskemi (Geçici Kansızlık)
Bu, akut böbrek yetmezliğinin en fazla gö­rülen nedenidir.
Bu, kan damarlarındaki bir tıkanma veya daralmanın sonucu olarak böbreklere kan akı­şında yetersizlik olması olayıdır.

Nefrotoksik Ajanlar
Birçok madde nefrotoksik (böbreğe zehirli) madde işlevi görebilir. Ağır metaller veya çeşit­li ericilerle temas, akut böbrek yetmezliğine neden olabilir.
Arteriyografide kullanılan maddeler gibi radyograffi kontrast ajanlarına maruz kalma, akut yetmezliği hızlandırabilir. Bu sağlıklı bir in­sanda olası değildir. Ancak önemli bir böbrek hastalığı olan insanların %10 ile 4O`ı arasında bir bölümde, özellikle diyabetik böbrek has­talığı olanlarda, bu türden bir maruz kalma olayı akut böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir.
Bazen, streptomisin veya gentamisin gibi antibiyotikler alan ve yaşamı tehdit eden bir enfeksiyonu olan şahıslarda da akut böbrek yetmezliği görülebilir. Herhangi bir antibiyotik nedeni ile böbrek yetmezliği ortaya çıkması olayı genellikle yaş, önemli böbrek hastalığı potasyum azalması, karaciğer hastalığı ve diüretik (idrar söktürücü) veya diğer nefrotok­sik ilaçların kullanımı ile ilgilidir. Buna ek olarak nonstedoid anti-inflammatuar ilaçların uzun süreli kullanımı da bazen akut böbrek yetmez­liğine neden olabilir.
Büyük travmatik yaralanmalar, kaslarda bulunan protein myoglobin`in ortaya çıkması­na neden olur ve bu madde sık sık akut böb­rek yetmezliğine neden olur.

Böbrek Hastalıkları
Interstisyel (doku veya organ yapısındaki küçük boşluklarla ilgili) nefrit ve glomerülo-nefrit gibi hastalıklar akut böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir.

Akut Böbrek Yetmezliğinin Ciddiyeti
Akut böbrek yetmezliği oldukça tehlikeli­dir, ölüm oranlan, akut böbrek yetmezilği her­hangi bir ameliyat veya travmatik kazalardan sonra gelişen şahıslar arasında (%50 ile 70 ara­sında) veya kendisinde kalp veya ciğer yet­mezliği bir arada olan şahıslarda en yüksek se­viyesine ulaşır. Ölüm olanı, özellikle son sıralar­da darbe yemiş şahıslarda yüksektir (%90`dan fazla).
Akut böbrek yetmezliğinin ortaya çıkması­nı etkileyen diğer faktörler biraz da yaş, enfek­siyon, gastrointestinal kanama ve önemli bir böbrek hastalığının ilerlemesidir.

Tedavi
Eğer sizde akut böbrek yetmezliği varsa, durumunuz enfeksiyon, kalp veya nörolojik so­runlar, hipertansiyon veya gastrointestinal ka­nama komplikasyonlarının ortaya çıkarılmasıı için yakından gözlenmedilir. Eğer sorunlar orta­ya çıkarsa, bunlar uygun ilaç tedavisiyle tedavi edilecektir. Ayrıca hekiminiz sıvı almanızla ilgili değişiklikler yapacak böylelikle alınan verilene eşit olacaktır. Kronik böbrek yetmezliğinin ak­sine, akut böbrek yetmezliğinde geriye dönüş olabilir ve birkaç kişi 1 ile 2 ay arasında tamamen iyileşebilir. Ancak fonksiyonun tam olarak yerine getirilebilmesi olayının yeniden kazanıl­ması bir yılı alabilir. Bazen kişiler kronik böbrek yetmezliğine geçiş yaparlar.Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..