24 Şubat 2020, Pazartesi
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Böbreklerde Toksit Zehirlenmeler

Böbreklerde her an çok miktar­larda kan dolaşımı olduğu için özel­likle bu organ toksin zehirlenmesi­ne açıktır. Bu nedenle eğer toksin alırsanız, toksinin etkisi diğer or­ganlardan daha çok böbrekler üze­rinde olacaktır.
Böbreklerde görülen en yaygın dört tip toksin zehirlenmesi şunlar­dır.

Analjezik Nefropatisi
Bu kadınlarda erkeklerden 3-5 defa daha sık görülür. Nonsteroidal anti-inflammatuar (iltihaba karşı) ilaçlar ve fenasetinli (phenacetin) analjezik ilaçların uzan zaman çok kullanımalarından kaynaklanır. Bu kronik böbrek yetmezliğinin en yaygın nedenidir. İdrarda cerahat, kansızlık ve yüksek tansiyon bu tür zehirlenmenin belirtileri arasında­dır.

Kurşun Nefropatisi
Bu tür zehirlenme çocuklarda kurşunlu boya yemekten kaynak­lanır. Yetişkinlerde ise genellikle kurşunlu boya ile kaplı metaller kaynatılırken ortaya çıkan buharın solunması sonunda zehirlenirler. Di­ğer bir zehirlenme kaynağı da ara­ba radyatörlerinden yapılmış bir alette usulsüz biçimde damıtılmış alkoldür. Gut hastalğı artiritleri, yüksek tansiyon, karın ağrıları ve anemi kurşun zehirlenmesi belirti­leridir.
Akut Ürik Asit Nefropatisi Bu nefropatinin öncekilerden farkı toksinin dışardan alınmaması-dır. Vücut fazla ürit asit üretir. Bu da nefropatinin sebebi olur. Ekseri­yetle kemik iliği ve lenf bezlerinde-ki bozukluklar nedeniyle belirli ilaç­larla tedavi gören insanlarda görü­lür. Belirtileri idrarda azalma ve id­rarda kan ve ürik asit kristalleri bu­lunmasıdır.

Eritici Mayi (Sıvı) ve Yakıtlardan Olan Nefropati
Karbon tetraklorid ve diğer eri­tici mayilerin ve yakıtların böbre­klere zarar verme eğilimi vardır. Onun için birçok temizlik madde-limde ve spreylerde sadece iyi ha­valandırılan çevrelerde kullanılma­larını belirten uyarıcı notlar vardır.
Eğer doktorunuz bu toksin ze­hirlenmelerinden herhangi birinden şüphelenirse özellikle kullandığınız ilaçlara ve ilişkili olduğunuz toksik maddelere dikkat edecektir. Kan ve idrar testleri yapılacaktır. Eğer tok­sik maddeyi almaya devam edilir­se, böbreğe zarar veren toksik ze­hirlenme kronik böbrek yetmezliği­ne gidebilir. Toksin zehirlenmeleri tedavi edilebilir ve böbreklerin ça­lışması normale dönebilir. Yapıla­cak şey gecikmeden toksik madde­den uzaklaşmaktır. Diğerleri, örne­ğin kurşun ve ürik asit tuzu nefro­patisi özel tedavi gerektirir.


Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..