16 Haziran 2019, Pazar
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Hazımsızlık

Belirtiler
-Karın üst kısmında doygunluk hissi.
-Yanma hissi.
-Bulantı hissi.
-şişkinlik hissi, geğirme ile geçer.

Hazımsızlık özellikle yemek yendikten sonra karındaki huzursuzlukların birçok belirtisi için kullanılan genel bir terimdir. Hazımsızlık kendi başına bir hastalık değildir. Herkesin zaman zaman hissettiği yaygınca görülen bir durumdur. Bazı kişiler belirli meyvaları yediklerinde diğerleri bazı içkilerden bunu hissederler. Bir diğer grupta ise bu şikayete hergün rastlanır. Bütün araştırma ve deneylere rağmen hazımsızlığın özel bir sebebi bulunamamıştır. Gene de aldırmazlık etmeyip uzun süren durumlarda bunun gastrit, ülser, kanser veya safrakesesi hastalıkları gibi ciddi bir soruna işaret ettiğini düşünerek gerekli araştırmayı yapmalısınız.

Teşhis
Hazımsızlık belirsiz bir tanımdır(bu nedenle belirtileri tam olarak saptamanız çok önemlidir). Doktorunuz rahatsızlığı tarif etmenizi isteyecektir. Rahatsızlık tipik olarak nerede olmaktadır? Yemeklerden önce, yemek sırasında, yemekten hemen sonra ya da birkaç saat sonra mı ortaya çıkmaktadır? Hazımsızlığa, sindirim sistemindeki herhangi bir yerin sorunları yol açabileceği için, bu sorular, doktorunuzun etkilenen bölgeyi tam olarak saptama yönündeki ilk girişimidir.
Örneğin, rahatsızlık göbeğin altındaysa, yemek borusunda, midede, oniki parmak barsa-ğında ya da safra kesesinde bir sorun olma ihtimali azdır. Ancak, rahatsızlık göbeğin üzerindeyse, hazımsızlık belirtilerine benzeyebilen diğer rahatsızlıkların varolmadığından emin olmak için bu bölgelerin daha fazla muayene edilmesi gerekebilir.

Belirtilerin zamanlaması da bir ipucu olabilir. Rahatsızlık yemek yerken oluşuyorsa, bu yemek borusu iltihabını ya da gastriti düşündürür. Birkaç saat sonra hissedilen rahatsızlık, bir oniki parmak barsağı ülserini düşündürebilir.
Doktorunuz belirtilerin oluşma biçimini belirledikten sonra, dışkıda kan olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. Başka testlerin yapılması ya da yapılmaması, yaşınıza, belirtilerin süresine ve şiddetine bağlıdır. Kanser riski nedeniyle, belirtilerin görüldüğü yaşlı insanlara daha ileri teşhis testleri yapılması daha büyük olasılıktır. 30 yaşın altındaysanız, doktorunuz, belirtilerin azalıp azalmayacağını görmek için kısa bir süre için antasit ilaçları ya da başka ilaçları denemek isteyebilir. Belirtiler azalmaz-sa, doktorunuz başka incelemeler isteyebilir.
Karın bölgesindeki belirtiler, yemek borusu, mide, ince barsak ve kolonun baryumlu röntgen incelemeleriyle değerlendirilebilir. Doktorunuz pankreas, karaciğer ve safra kesesinin bir ultrason muayenesini ya da bilgisayarlı tomografi taramasını da düşünebilir. Yararlı olabilecek başka bir test endoskopik muayenedir. Doktorunuzun isteyeceği testler belirtilerin özelliklerine bağlıdır.

Hazımsızlık Ne Kadar Ciddidir?
Kendi başına, hazımsızlık ciddi bir sorundan çok rahatsızlık verici bir durumdur. Ancak, temeldeki önemli bir hastalığın belirtisi olabileceği için, özellikle yeni başlamışsa ya da ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa, hazımsızlığın ciddiyetle ele alınması gerekir.

İlaç Tedavi
Bazen, yoğun testlere rağmen hazımsızlığın nedeni bulunamayabilir. Doktorunuz, birkaç hafta simetidin, ranitidin ya da famotidin gibi aside karşı ya da asit düşürücü ilaçlarla tedaviyi denemek ya da muhtemelen mideyi kaplayarak çalışan ve böylelikle midenin içini döşeyen tabakayı koruyan sukralfat gibi bir ilaç kullanmak isteyebilir. Başka bir olası ilaç, midenin boşaltılmasını kolaylaştıran metoklopra-mid`dir. Bu ilaçlar çeşitli başarı düzeylerine sahiptir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri
Doktorunuz alkol gibi, hazımsızlığa yol açabilecek bazı gıdaların alınmamasını öğütleyebi-lir.
Hazımsızlığa katkıda bulunabilecek olan sigaranın da bırakılması önerilebilir. Ayrıca, doktorunuz, yaşamınızda belirtilere katkıda bulunabilecek gerilim ya da stresin bulunup bulunmadığını araştırabilir. Böyle bir durum söz konusuysa, bu etkenleri değiştirme yönünde çaba gösterilmelidir; böylelikle hazımsızlık belirtileri azalabilir.
Peptik ülser, gastrit ya da oniki parmak bağırsağı iltihabı gibi özgül bir neden bulunursa, doktorunuz özgül tedavi önerecektir.

Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..