03 Ağustos 2020, Pazartesi
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Hipotiroidizm

Belirtiler
- Fiziki ve zihinsel fonksiyonların yavaşlaması ile ortaya çıkan letarji hali.
- Nabzın yavaşlaması
- Soguga dayanıksızlık
- Kabızlık
- Saç ve cilt kurulugu
- Guatr (bazı hastalarda)
- Agır ve uzun aybaşı halleri
- Seksüel ilginin azalması
Acil Belirtiler
- Miksedema koması; bunun karakteristik belirtisi, soguga aşırı dayanıksızlık ve uyuklama duygusunun ardından derin letarji ve bilinç kaybıdır. Miksedema komasını sedatifler hızlandırabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Aktivitesi az olan bir tiroid bezi hipotroidizme yol açar (hipertiroidizmin tam aksi durum). Adı Yunanca "az" manasındaki "hypo" ile "kalkan biçiminde" anlamındaki "thyreas" kelimelerinden gelmektedir. Belirtiler grubu uzun yıllardan sonra ortaya çıkar ve tedavi edilmezse, miksedemaya dönüşür.
Tiroid hormonunun büyüme ve gelişme üzerinde öyle önemli ve belirgin etkileri vardır ki, eksiklikler çeşitli saglık problemlerine yol açabilir.Aşırı vakalarda eksiklik durumları bebeklerde ve çocuk/arda zeka geriligine ve yetişkinlerde zihinsel proseslerin yavaşlamasına normal vücut ısısını koruyamamaya ve hatta kalp yetmezligine neden olabilir.
Hipotiroidizmde vücudun normal fonksiyon hızı, yani bazal metabolizma yavaşlamıştır. Tiroid hormonunun azlıgı vücudun yavaşlamasına yol açar ve hastalıgı fiziki ve zihinsel yönden tembel durumda bırakır.
Bazı durumlarda hipofiz bezinin TSH (tiroid uyarıcı hormon) üretmeyişi hipotiroidizme yol açar. Daha büyük sıklıkla, tiroid bezi anormal bir antikor tarafından yavaş yavaş tahrip edilmektedir. DIger vakalrda hipotiroidizmin nedeni bilinmez. Daha da başka vakalarda hipotiroidizmin tedavisi, fazla başarılı olunca hipotiroidizm meydana gelebilir. Bu vakalarda tiroid hormon u durumu tersine döner (hormon fazlaIıgından hormon azııgına) bu durum geçici veya kalıcı olabilir. Bazen ender durumlarda bebekler tiroid bezleri olmaksızın doğarlar.
Hashimoto hastalığı (Ienfositik tiroidit) he hipotiroidizmin nedeni olabilir.
çok sık rastlanan bir rahatsızlık olmamakla birlikte hipotiroidizm ender bir hastalık da değildir. Her iki cinsiyette ve herhangi bir yaşta meydana gelebilir. Fakat yine de en fazla orta yaşlı kadınlarda görülür ve yaşlılarda teşhis konu lmadan sürüp gitme ihtimali çok fazladır.

Teşhis
Hipotiroidizm genellikle aylar veya yıllar süren bir gelişme sonucu ortaya çıkar. Böyle bir rahatsızlığı olan bir kimse, değişikliklerin bazılarını fark etmeyebilir. Fakat hastayı birkaç aydır görmemiş bulunan bir tanıdık veya akraba görünüşteki bozulmayı dikkat çekici bulabilir.
Başlangıçta adale ağrıları ve sürekli yorgunluk, serin ve soguk yerlerde sıcak kaIamamaktan başka belirti olmayabilir. Kabızlık da görülebilir. Yüz şişkin ve cilt donuk olacak ve kuru ve kalınlaşmış bir duruma gelecektir. Ses kısılabilir ve işitme kaybı olabilir. Hipotiroidizmde kilo almak sık görülen bir belirti sanılmakla birlikte, kilo alma eger varsa bile çok azdır.
Hipotiroidizmi teşhis etmenin en etkili yolu laboratuvar testleridir. Kan örnekleri tiroid hormonunun çeşitli formları bakımından tahrip edilir ve tiroid uyarıcı hormonu (fSH) ve antikoriara bakılır (düşük tiroid hormonu ve yüksek TSH degerleri hipotiroidizmi düşündürür, yüksek bir antikor degeri ise hipotiroidizmin nedeninin Hashimoto hastalığı oldugunu düşündürür).

Hipotiroidizm Ne kadar Ciddi Bir Hastalıktır?
çogu kimselerde Hipotiroidizm kronik veya i1erleyici değildir. Tedavi edilmesiyle normal hayata dönüıür. Fakat ağır hormon eksikliği olan kimselerde tedavi özellikle önemlidir.
Miksedema koması
Hipotiroidizmin hayatı tehdit etme ihtimali pek yoksa da Miksedema Koması bunun dışındadır. Bu ender görülen durum genellikle uzun süreli teşhis konmayan hipotiroidizmin sonucudur ve hastalık soğukta kalma, kaza veya yaralanma veya ameliyat sonucu ortaya çıkabilir. Miksedema koması, genellikle hormon enjeksiyonu şeklinde yapılacak olan acil müdahaleyi gerektirir.
Kretinizm
Bebeklerde tedavi edilemeyen hipotiroidizm cücelik ve zeka geriliği (kretizm) sonuçlarını doğurabilir. Eğer durum hayatın ilk birkaç ayında teşhis edilirse, (sıklıkla da tespit edilebilir, çünkü doğumdan hemen sonra rutin kan tahlilleri yapılır) normal gelişme ihtimali çok büyüktür. Kretinizmin tipik belirtisi olan, gelişmesi durmuş çocukta karakteristik belirtiler sürekli olarak agızdan salya akması, omuzlar geride karın şiş bir görünüş, kısa boy ve düzensiz dağılımı olan iyi gelişmemiş dişlerdir.
Ilaç Tedavisi
Temel tedavi, tiroid hormonunu günlük (her gün) olarak alınmasıdır. Hayvan tiroid bezlerinden elde edilmiş ilaçların da kullanılabilmesine rağmen, Mayo Klinik doktorları sentetik bir tiroid hormonu vermeyi tercih etmektedirler. çoğu vakalarda, hormon tedavisine başIanmasından bir hafta içinde durum belirgin şekilde düzelir. Birkaç ay içinde bütün belirtiler kaybolur. Fakat hasta bu tedaviye hayatının sonuna kadar devam etmek zorundadır.
Beslenme
Bazı kimselerde, tiroid hormon u eksikliği, gıda rejiminde uzun süreli bir iyot yokluğundan kaynaklanır. O zaman tiroid bezi açığı kapamak için büyür ve boynun alt kısmında bir şişlik, yani guatr oluşur. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri`nde son derece nadirdir. çünkü sofra tuzları iyot takviyelidir ve gıdalar genellikle iyottan yana zengindir. Fakat dünyanın toprakta iyot eksikliği olan bölgelerinde iyot eksikliği guatr sebebi olarak çok sık görülen bir durumdur. Böyle bölgelerde iyotlu tuz kullanımı etkili bir halk sağlığı önlemidir.


Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..