19 Haziran 2019, Çarşamba
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Influenza (Grip)


Belirtiler

-Ateş ve üşüme;
-Boğaz ağrısı;
-Öksürük;
-Adele rahatsızlığı ve ağrısı;
-Yorgunluk ve zayıflık;
-Burun tıkanması.

Grip , ev içinde yaşayan aile bireylerinde, okullarda veya insanların beraber olduğu yer¬lerde yaygın bir şekilde ortaya çıkan bir hasta¬lıktır.
Hastalık genelde bahar başlananda veya kış aylarında ortaya çıkar. Maalesef grip olma¬yan ve birbirleriyle ayrımı son derece önemli olan bazı virüsle ilgili hastalıklara da grip teşhi¬si konabilmektedir. Bunlar arasında nezle, so¬ğuk algınlığı ve anjinde sayılabilir.
Grip virüsünün 3 tipi vardır. Bunların hepsi hava yoluyla yayılabilen ve nefes verirken sa¬çılan virüslerdir. A tipi esasen domuzlarda bu¬lunur ve geniş salgın halinde grip enfeksiyonla¬rına neden olur. B ve C tipleri A tipleri kadar yayılmazlar.
B tipi daha küçük ve yerel salgınlarla orta¬ya çıkan bir görüntüdedir, c tipi ise daha da az yaygın olanıdır ve hafif hastalıklara sebep olur.
B ve C tipleri oldukça durgun virüslerdir. A tipi sürekli özellik değiştirir ve yeni kuşaklan düzenli salgınlar yapar.
Bir kaç yıl boyunca bir bölgede sürekli görülmesinin sonucu olarak o bölgeye iyice yer-leşir. Her 10-40 yılda influenza pandemi (tüm dünya salgını) olarak ortaya çıkar ve tüm in-sanları etkileyebilir.
Grip aniden ortaya çıkar, ateş 38-39°C ara¬sında ve bazen 41 °C`ye kadar yükselir. Üşüt¬me, adale ağrıları ve sızıları, zayıflık, keyifsizlik, burun tıkanıklığı, kırmızılaşmış yüz, kuru öksü¬rük ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gösterir.
Bundan sonra belirtilerin tümü yaygın ola¬rak ortaya çıkar. Soğuk algınlığı hastalığına benzerse de ondan daha şiddetlidir, influenza tipik olarak inkübasyon (kuluçka) devri olan 1-4 gün sonra gelişir ve ateş 3-5 gün devam ede¬bilir, hastalık bir gün devam edebileceği gibi, hafta boyu sürebilir.
Grip teşhisini koymak ateşle birlikte ortaya çıkan pek çok hastalıklarla karıştırılabileceği için oldukça zordur. Eğer doktorunuz gripten şüpheleniyorsa, bu virüsü boğazdan alınacak bir örnek veya kan testlerinde virüse karşı olu¬şan antikorlara bakarak diğer virüslerden ayırt etmesi gerekir.
Bu test bir toplumda eğer hastalığın karak¬teri ve süresinin bilinmesi isteniyorsa, Ulusal Sağlık Yetkilililerince araştırıcılara daha sonra verilmesi açısından önemli bir değer taşır.

Grip Ne Kadar Ciddidir
Grip tehlikeli değildir. Bir gün ile bir hafta arası devam eder. Bununla birlikte akut sinüzit, bronşit ve pnömoni gibi komplikasyonlar bu hastalığı takiben ortaya çıkabilirler. Pnömokok-sal pnömoni içlerinde en yaygın olanıdır. Stafi-lokoksal pnömoni de ciddi bir hastalık olup ölümle sonuçlanabilir. Normal yaşlı kişilerde ve bağışıklık sistemi zayıflamış yaşlı kişilerde şid¬detli hastalıklar nedeni ile grip açısından daha büyük biir risk vardır ve bu kişilerin aşılanması gerekir.

Tedavi
Grip için özel tedavi yoktur. Yatak istiraha-ti, uygun beslenme, bol su alınması önemlidir. Buhar solunması, Öksürük durdurucu ve ağrı kesici ilaçların alınması da ateş ve adale ağrıla¬rını azaltır. Antiviral ilaç olan Amantadine oral (ağızdan) alınır ve influenzanın semptomlarını azaltmada yardımcı olur. Antibiyotik rahatlama sağlamaz, sadece bakteriel enfeksiyonların meydana getirdiği komplikasyonların tedavisi için kullanılır.

Önlem
influenzanın önlenmesi için ilk önlem her ortaya çıkışında aşı olmaktır. Amantadine, en¬feksiyon risklerini azaltmak için oldukça fayda¬lıdır. Bununla bu birlikte bu ilaç eğer önlem için kullanılacaksa A virüsünün ortaya çıkmasından önce veya hemen sonra hastaya veril¬melidir. Bu ilaç genellikle şiddetli bir şekilde bu hastalığa yakalananlarda ve ciddi komplikas-yonlarda kullanılır. Amantadine sadece A tipi virüsler için etkili bir ilaç olup B ve C tiplerinin ortaya çıkaracağı hastalıklara etki yapmaz.

Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..