25 Temmuz 2024, Perşembe
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Öğrenme Bozuklukları ile ilgili konular aşağıda listelenmektedir.

Kayıt Sayısı : 6 Sayfa Sayısı : 1 Şuanda 0 - 50 arası kayıtları görmektesiniz.
Sayfalar : [1] |
Okul Fobileri
Belirtiler - Okula gitmeyi reddetme. - Başlangıç gününden bir gün önce ya da okul sabahında karın ağrısı bazen de ateş. - Hastalık bir iki gün sonra yok olacağına devam eder ya da kötüieşir. - Acının hiçbir fiziksel nedeni yoktur. Okul fobisi ya da okulu reddetme, iyileşmesi gerekirken..

Aşın Hareketlilik
Çok hareketlilik ya da aşırı faaliyet, ne bir teşhis, ne de ayrı bir bozukluktur. Aksine dikkatte eksiklik bozukluğunun diğer belirtilerine uyan bir davranıştır. çocuklar normalde fiziksel faaliyetleriyle birbirlerinden farklıdırlar. Bazı gençler doğal olarak diğerlerinden daha faaldirler, erkekler..

Dikkatte Eksiklik Bozukluğu
Belirtiler - Dikkati bir noktada toplamada alışkanlık haline gelmiş başarısızlık, - Aşın şaşkınlık, - Düzenleme yeteneksizliği, - Düşüncesizlik, - Hareketlilik ve aşırı faaliyetiilik. Çocuğunuzun öğrenme yeteneği, dikkatini derse verebilmesi ve Önceki dersleri hatırlayabilmesine daya..

Konuşma Bozukluğu
Belirtiler - Konuşma seslerini düzgün bir şekilde kullanamama, - Anlaşılması güç olan konuşma; - Konuşmada yavaş gelişim; - Kekeleme. Çocuğunuzun konuşma ve dil gelişiminde kritik dönem 6-24 aylan arasındadır, fakat ara sıra yapılan yanlış telaffuzlar 7 yaşına kadar normaldir, çünkü ço..

Belirgin Okuma Yetersizliği (Dyslexia)
Belirtiler - Basılı sayfanın üzerindeki sözcükleri ve harfleri tanımada yetersizlik, - Okuma yeteneğinin çocuğun yaşına göre olması gereken düzeyin altında olması. Belirgin okuma yetersizliğine sık sık dyslexia da denmektedir. Bu, en yaygın öğrenme yetersizliği olup normal bir görüntü ve..

Öğrenme Yetersizliği
Okul çağı sağlıklı davranışları yerleştirmek ve çocuğunuzda olumlu bir beden imgesi geliştirmek için iyi bir dönemdir. Elbette, çocuğunuz hasta olur olmaz, onu mümkün olduğu kadar çabuk iyileştirmek istiyorsunuz. Bununla beraber, hasta olmamasına çabalayın ve hasta olduğunda da çocuğunuza armağanlar..

Kayıt Sayısı : 6 Sayfa Sayısı : 1 Şuanda 0 - 50 arası kayıtları görmektesiniz.
Sayfalar : [1] |