26 Mayıs 2022, Perşembe
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Kulak Bozuklukları ile ilgili konular aşağıda listelenmektedir.

Kayıt Sayısı : 27 Sayfa Sayısı : 1 Şuanda 0 - 50 arası kayıtları görmektesiniz.
Sayfalar : [1] |
Salgı Tıkaması (Kulak Kiri Tıkaması)
Belirtiler - Kısmi işitme kaybı - Bir veya her iki kulakta zil sesi - Kulak agrısı - Kulak veya kulaklar tıkanmış hissi duymak. Dış kulak kıl folikülleri (keseleri) ve cerumen denilen salgıyı üreten bezlerle doludur. Bu tüyler ve salgı, dışardan gelen tozu ..

Kepçe Kulak
Belirtiler - Anormal sayılacak kadar baştan uzaga (taşan) kulaklar Uzaga taşan kulaklar başa yapışan kulaklardan ne daha iyi ne de daha kötü duyar. Onun için bu daha çok kozmetik (Yüz ve cilt güzelleşmesi) bir problemdir ve nadir olarak görülür. Baştan uzaklık mesa..

Pozisyona Bağlı Baş Dönmesi
Belirtiler - Birden baş dönmesi (kendinizi veya etrafınızı dönüyor hissetmeniz). Bu durum bir dakikadan kısa sürer ve başınızı belli bir yöne çevirdiğinizde meydana gelir. - Baş dönmesiyle beraber kontrol edilemeyen göz hareketleri. Bu bozukluk bir yanınıza veya ..

İşitme Siniri Uru (Akustik Nöronom)
Belirtiler - Hafif baş dönmesi - Kulak çınlaması - Işitme kaybı. Işitme siniri uru, çok ağır. büyüyen selim (kanser olmayan) bir tümör(ur)dür. 8`ci kafatası siniri üzerinde ekseriyetle kafatasından Çıkıp iç kulağın kemik yapısına girdiği yerde oluşur. Bu tümör..

Labirent İltihabı
Belirtiler - Aşırı baş dönmesi (denge kaybı olur yada siz veya oda dönüyorhissi gelir). - Bulantı, kusma - Gözlerin kontrol dışı hareketleri. Labirent iltihabı, iç kulağın dengeyi ve işitmeyi kontrol eden sıvı dolu bölümü olan labirentin iltihaplanmasıdır. Enf..

Menier Sendromu
Belirtiler - şiddetli baş dönmesi ve bareberinde bulantı ve kusma - Kulak çınlaması. - SOğuk ve bozuk işitme. - Işitme kaybı. Menier sendromu belirtileri yüz yıl evvel prosper Meniere adında bir Fransız tarafından açıklandı. Tarif ettiği tipik belirtiler gel..

Akustik Travma
Belirtiler - Işitme kaybı - Kulak çınlaması. Akustik travma işitme kaybının sık görülen bir türüdür. Ekseriyetle kulağa gelen bir darbe veya patlama sonunda hava basıncı çok fazla aniden değişir. Bu da kulağın hassas kemiklerine ve mekanizmasına zarar verir. . A..

Kulak Çınlaması ( Tinnitus )
Belirtiler - Kulakta zil, uğultu, ıslık gibi sesler duymak. - Işitme kaybı. Kulak çınlaması etrafta gürültü olmadığı zaman duyulan rahatsız edici sestir. Bu hem herhangi bir kulak rahatsızlığının hem de kalp damarlarına bağlı hastalıklar ve kansızlık dahil başka..

İşitme Sorunları İçin İşitme Aletleri
Bazı kimseler işitme bozuklukları olduğunu fark etmez veya buna inanmak istemezler. Bazılarıda bu aletin işe yarayacağından şüphe ederler veya fiyatının fahiş olacağını düşünürler. Kimi zamanda arkadaşlarının işitme aletinden hiç yarar sağlamadığından ve bu aleti satan kimselerin onları istismar ett..

İşitme Güçlüğü Olan insanlarla iletişim Kurmak
Işitme zorluğu olan kimselerle iletişim kurabilmek için bazı ipuçları şunlardır: - Eger o kimse işitme aleti kullanıyorsa, normal tonda konuşur. Eger kullanmıyorsa biraz yüksek sesle konuşun fakat bagırmayın. Bu çok rahatsız edici olur ve gerekmez. - Normal konuşmanızı devam ettirin, ancak her z..

Yaşlanma Nedeni İle İşitme Kaybı
Belirtiler - Yavaş ilerleyen işitme kaybı. - Kulak çınlaması. 65 yaşın üstündeki kimselerde duyma bozuklugu yaygındır. Aşagı yukarı bu yaş grubundakilerin üçte birinde farkedilebilir işitme kaybı vardır. Bazılarında hafif azalma olur, fakat digerıeri zor duyar. ..

Irsi Sağırlık - Kalıtıma bağlı Sağırlık
Sağırlık ırsi bozukluklardan (anormalliklerden) kaynaklanabilir. Kalıtıma bağlı bir böbrek hastalığı olan ırsi nefritle (Alport Sendromu) beraber gelişmiş olabilir. KaIıtıma bağlı daha birçok sağırlık türleri vardır. Guatrla birlikte sağırlık (pendred Sendromu), dış kulak, yüz ve boyun sakatlıkların..

Kulakta Kireçlenme (Otoskleroz)
Belirtiler Belirtiler - Kulaklardan birinde veya her ikisinde ağır ilerleyen işitme kaybı - Kulak çınlaması. Otosklerozda (kireçlenmede) iç kulağın kemik duvarı bozulur ve iç kulak girişinde sünger gibi anormal kemik oluşur. üzengi kemiği de iç kulağa ses dalga..

Mastoid İltihabı (Mastoidit)
Belirtiler - Kulak arkasındaki mastoid çıklntısının kızarması, şişmesi ve hassaslaşması - Kulak ağrısı - Ateş - Kulaktan cerahat gelmesi. Akut kulak iltihabl tedavi edilmezse, enfeksiyon dış kulağın arkasındaki orta kulağa bağlı mastoid çıkıntısına yayılabili..

Kolesteatom - Orta Kulak İltihabı
Belirtiler - Işitme kaybı - Kulaktan cerahat akması - Baş ağrısı veya kulak ağrısı - Baş dönmesi Kolesteatom mastoid çııntının ve orta kulağın rahatsıZlığıdır. Östaki borusunun tıkanması sonucu orta kulakta hava basıncı düşer ve kulak zarı içeri doğru çöker. ..

Çocuklar İçin Kulak Borusu Tüpleri
Kulak iltihabını cerrahi metodla tedavi etmenin bir yolu, kulak zarından ufak bir plastik tüp sokmaktır. Cerahat bu yoldan boşaıtılır. Ancak bu metodu Kulak-Burun Bogaz uzmanınızla görüşün. Bu uygulamayla ilgili olumlu ve olumsuz görüşler aşagıda verilmiştir. Olumlu (Destekleyen) 1. Bu ..

Kronik Kulak Enfeksiyonu
Belirtiler - Kulak agrısı - Belirli aralıklarla kulaktan cerahat gelmesi. - Işitme kaybı Akut kulak iltihaplarından herhangi biri sulu kulak iltihabı, dökülebilen (akıcı) maddeli kulak iltihabı, akut cerahatli kulak iltihabı ve salgılı kulak iltihabı kronik kul..

Akut Kulak İltihabı
Belirtiler - Kulakta doluluk hissi - Şiddetli kulak ağrısı - Yüksek ateş ve üşüme - `Bulantı ve ishal - Işitme kaybı Akut kulak iltihabı (otitis media) dört temel şekilde olur. Seröz otitis media (sulu kulak iltihab) akıntılı otitis media, akut pürülan otit..

Hava Basıncına Bağlı Travma (Barotravma)
Belirtiler - Orta derecede veya şiddetli kulak ağrısı - Kulakta dolgunluk hissi - Hafif, işitme kaybı. . Baş dönmesi. - Kulak çınlaması (Tinnitus) Orta kulaktaki hava basıncı dış kulaktakine eşittir. Bunu östaki borusu sağlar. Bu boru orta kulagı burnun ger..

Kulakların Korunması
çevrenizdeki dünyayı kontrol edemezsiniz. ancak kulaklarınızda gereksiz hasarların oluşmasını önlemek için bazı önlemler alabilirsiniz. Eger agır makinaların yakınında ya da sürekli yüksek gürültü olan bir yerde çalışıyorsanız, kulagın duyu sinirlerinde ortaya çıkabilecek hasar sonucu, işitme kaybı ..

İş Şartlarından Kaynaklanan İşitme Kaybı
Belirtiler - Gitgide artan işitme kaybı 90 desibel (db) gürültünün (sesin) uzun zaman etkisinde kalan bir insan kulagı zarar görür. Yüksek ses dalgalarının oluşturdugu güçlü vibrasyon iç kulaktaki kokleayı saran tüy hücrelerini zedeler. Bu tür bir tahribat, duyma s..

Ses ve Gürültü Düzeyleri
Kulak, havadaki basınç degişikliklerinin oluşturdugu dalgaları, ses olarak algılar. Bu dalgalar yükselen ve inen basınç egrilerinden oluşur ve seslerin yüksekligini belirlerler. Ses, kulaga hoş gelmediginde ya da diger seslerle karıştıgında gürültü olarak adlandırılır. Sesin yüksekligi, desibel ..

Kulak Zarının Yırtılması Veya Delinmesi
Belirtiler - Kulak ağrısı - Kısmi işitme kaybı - Hafif kulak kanaması veya akıntısı. Kulağınıza hiçbir zaman hiçbirşey sokmamanız önerilir. Çünkü bu harekette kulak zarını parçalama riski vardır. Bazen kulak zarı, pamuk sarılmış ufak kulak temizleme saplarıyla ..

Kulağa Kaçan Yabancı Maddeler
Belirtiler - Kulak ağrısı. - İşitme kaybı. - Kulakta yabancı bir madde olduğu hissi. Doktorların kulaktan çıkardığı maddelerin çeşitliliği şaşırtıcıdır. Bilyeler, minik oyuncaklar, takılar, böcekler, tohumlar, kağıt parçaları, plastik parçaları, kulak tıpalar..

Selim Kistler ve Tümörler
Belirtileri -Kulak kanalında ya da kulağın önünde veya arkasında kitle. -Kulak kirinin birikmesi. -Kulakta rahatsızlık hissi. -İşitme kaybı. Yağ (sebase) kistleri, deri bezlerinin ürettiği peynirsi bir maddeyle dolu keseciklerdir. En sık geliştiği yerlerden ..

Dış Kulak İltihabı (External Otit ) - (Yüzücü Kulağı)
Belirtileri - Dış kulak kanalının kaşınması - Kulak ağrısı - Kulakta sarı veya yeşil sarı kötü kokulu cerahat oluşması - Başın hareketiyle kulakta ağrı duyulması - Duyma kaybı. Yüzücü kulağı (External otitis) dış kulak kanalının ısrarlı biçimde tahriş olma..

KULAK BOZUKLUKLARI
Kulak bir biolojik harikadır. Havadaki ses dalgalarını gelişmiş kanallardan geçirip iç kulağa gönderir ve onları beynin yorumlaya bileceği işaretlere çevirir. Özellikle orta ve iç kulaktaki kompleks (karışık) mekanizma yalnız duymamızı değil, aynı zamanda dengemizi korumamızı da sağlar. Kulaklar..

Kayıt Sayısı : 27 Sayfa Sayısı : 1 Şuanda 0 - 50 arası kayıtları görmektesiniz.
Sayfalar : [1] |