07 Temmuz 2020, Salı
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Kalıtımsal (Irsi) Böbrek Bozuklukları ile ilgili konular aşağıda listelenmektedir.

Kayıt Sayısı : 8 Sayfa Sayısı : 1 Şuanda 0 - 50 arası kayıtları görmektesiniz.
Sayfalar : [1] |
Orak Hücre Hastalığı
Bu hastalık daha çok siyah ırkta görülür. Anormal bir hemoglobin molekülü olan bu hastalarda büyüme gecikebilir. Böbrek sorun­ları arasında, idrar yolu enfeksiyonlarının daha sık olması, idrarda kan görülmesi ve vücuttan su ve tuz kaybına yolaçan, böbreğin idrarı yoğunlaştırma yeteneğinin kaybı bulu..

Kalıtımsal Nefrotik Sendrom
Bu hastalık doğum sonrası kısa bir zaman içinde ortaya çıkar ve genellikle Finliler`de gö­rülür. Belirtileri düşük doğum ağırlığı, büyük plasenta ve aşırı sıvı tutulmasıdır. Enfeksiyon, beslenme yetersizliği ya da böbrek yetmezliği hayatın ilk yılında ölüme yolaçabilir. Erken te­davinin, böbrek nakl..

Alport Sendromu
Alport sendromu, idrarda kan bulunması ve işitme kaybına eşlik eden kalıtımsal bir böbrek hastalığıdır. Erkeklerde daha sık. ve şid­detli olarak ortaya çıkar; giderek böbrek yet­mezliği gelişir. Genellikle ergenlik ve 40 yaşları arasında, büyük olasılıkla diyaliz veye böbrek nakli gerekecektir.Kadın..

İdrardan Kan Gelmesi
drarda kan gözle görüle­bilir. Fakat ekseriyetle idrar mikrospok altında incelendi­ğinde meydana çıkar. İkinci durumda, başka bir nedenle idrar incelenirken kan teşhis edilir. Hematür (idarda kan), enfeksiyon, taş, glomerulo-nefrit, kistler ve tümörler (ur) gibi böbrek veya idrar yolu sorunlarından..

Renal Tübüler Bozukluklar
Renal Tübüler Asidoz İdrara aşırı miktarda sodyum ve potasyum çıkmasına neden olan çok sayıda kalıtımsal böbrek bozukluğu vardır. Klor sonuçta kanda birikir ve kanı asidik hale getirir. Böbrek tubu-luslarındaki kusurlar, çocuklarda büyüme geri­liği ile kendilerini belli ederler. Yetişkinlerd..

Sistinüri
Belirtiler İdrarda kan-, Ağrı; Böbrek taşları. Sistinüri bulunması böbrek tubuluslarının (boru) belirli bir amino asidi yeterince geri özümlemediği anlamına gelir. İdrarda aşırı öl­çülerde lizin, alginin, ornitin ve sistin çıkarılır (atılır). Bu irsi bozukluk 10.0..

Polikistik (Çok Kistli) Böbrek Hastalığı
Belirtiler Böbrek bölgesinde ağrı; idrarda kan-, Geceleri çok idrara çıkmak-, Böbrek taşları-, Çocuklarda anemi; Yüksek tansiyon. Polikistik böbrek hastalığında böbreklerde kist kümeleri vardır. Bunlar böbreğin çalışması­nı önler ve böbreğin büyümesine sebep ol..

Kalıtımsal (irsi) Böbrek Bozuklukları
Bazı böbrek bozukluklarının aileden kay­naklanan bozukluklar olduğu düşünülmekte­dir. Eğer doktorunuz bu hastalıklardan birini ai­le fertlerinden birinde bulursa diğer aile birey­lerinin de testleri yaptırmasını isteyebilir. On­larda belirti görülmese de hasta olup olmadık­larını anlamak ister. ..

Kayıt Sayısı : 8 Sayfa Sayısı : 1 Şuanda 0 - 50 arası kayıtları görmektesiniz.
Sayfalar : [1] |