26 Mayıs 2022, Perşembe
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Konjenital Kalp Bozuklukları ile ilgili konular aşağıda listelenmektedir.

Kayıt Sayısı : 8 Sayfa Sayısı : 1 Şuanda 0 - 50 arası kayıtları görmektesiniz.
Sayfalar : [1] |
Büyük Damarların Transposizyonu
Büyük damarların transpozisyonu, kalpten çıkan iki arterin (atardamarın) transpoze olmaları, yani normal yerlerinde bulunmamaları ile karakterize karmaşık bir kusurdur. Bu durum mevcutsa vücuttan kalbe dönen kan akciğerlere geçemeden yeniden vücuda pompalanmış olur. Transpozisyonlu bebekler mor renk..

Aort Stenozu
Kanın kalpten çıkıp aorta girdiği kapağın daralması ile karakterize olan aort stenozu erkek bebeklerde daha sık rastlanan bir kusur olup kalp oluşum anomalisi vakalarının yüzde 5`inİ oluşturmaktadır. İleri derecede stenoz genellikle erken bebeklik dönemi sırasında tespit edilmektedir. Ancak çoğu ço..

Pulmoner Stenoz
Pulmoner stenoz, kalpten pulmoner artere (akciğer atardamarı) olan kan akışının tıkanması durumudur. Hafif ya da orta derecede tıkanmada genellikle semptom görülmez. Heri derecede tıkanmaya maruz kalan bir yeni doğmuş bebekte deride morarma mevcuttur ve kalp yetmezliği işaretlen görülür. En kötü v..

Fallot Dörtlüsü
Fallot dörtlüsü büyük bir vertriküler septum kusuru, kalbin sağ karıncığından akciğer atardamarlarına (pulmoner arterlere) olan kan akışının tıkanması ve aortun kalbin sağ yanına doğru kaymış olmasından oluşur. Aynı zamanda sağ karıncıkta büyüme de mevcuttur, sonuçta akciğerlere giden kan miktarı az..

Aort Daralması
Aort daralması (büzülmesi) tıkanma yerinin yukarısında kan basıncının artması sonucunu doğurur. Genellikle semptom yoktur. Ancak bu duruma başka kalp anomalilerin de eşlik etmesi nedeniyle kalp yetmezliği gelişebilir. Semptom görülmemesi durumunda tıkanma, önemli düzeyde olduğu belirlenirse çocuk 2..

Patent Ductus Arteriosus
Ductus arteriosus, pulmonal arteri {akciğer arteri) ortaya bağlayan kan damarıdır. Normalde bu damar boğumdan hemen sonra kapanır. Kapanmadığı zaman kan pulmonal arterle aort arasında akar, bu duruma patent (açık) ducrus arteriosus denilmektedir. Prematüre doğan bebeklerde ductus kapanmaya zaman bu..

Atriyal Septum Kusuru
Atriyal septum kusuru, kalbin içinde, kulakçıklar (atriyumlar) arasında delik bulunması halidir ve anormal kan akışına neden olur. Kız bebeklerde erkek bebekierinkinden daha yaygın görülür ve genellikle Down sendromlu çocuklarda ortaya çıkar. Bu kusuru taşıyan çocuklarda genellikle semptom görülmem..

Ventriküler Septum Kusuru
Ventriküler septum kusuru, doğuştan olan kalp hastalığı vakalarının yüzde 25 ini oluşturan, en yaygın kalğ oluşum anomalistidir. Bu kusurla doğan bebeklerde kalbinin karıncıkları (ventikülleri) arasında, akciğerle akciğerle yüksek basınç altında gerçekleşen kan akışının artmasına neden olan bir deli..

Kayıt Sayısı : 8 Sayfa Sayısı : 1 Şuanda 0 - 50 arası kayıtları görmektesiniz.
Sayfalar : [1] |