15 Aralık 2019, Pazar
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Normal Ventilasyon

(VentilasyonAkciğerierden karbondioksitli havanın dışarı verilerek dışardan oksijenli havanın vücuda alınması).

Ciğerlerin temel işlevi kana oksijen temin etmek ve karbondiyoksidi kandan dışarı atmaktır, ciğerler, göğüs boşluğunda asılı vaziyettedir ve yan ve arka taraflarda kaburgalara, kıkırdaklara ve bunlar arasındaki kaslara tutulmuştur. Kas tabakalarını ithitva eden diyafram göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayırır.

Ciğerler yumuşak ve süngerimsidir. Eğer sağlıklı bir insan iseniz, ciğerleriniz muhtemelen pembemsi gri benekli renktedir. Ancak sağlıklı ciğerler bile kirli havadaki karbon partikülleri nedeniyle siyahlanmış bir vaziyette olabiiir. Sağ ciğeriniz üç bölüme bölünmüştür, (lobiar); solciğerde iki lop vardır. Kalp, ciğerler arasındadır ve sol ciğerin bir köşesine yerleşmiştir.

Hava, ciğerlerinize ulaşmak için ağzınızdan ve burnunuzdan içeri girer ve daha sonra boğazınızın arka kısmında (farenks), hançereden (larenks) ve nefes borunuzdan (trakea) aşağı doğru hareket eder. Trakea`da iki ana bronşiyel tüp veya hava geçit yolları vardır. Bronşiyel tüpler bronş denilen daha küçük geçitlere ayrılırlar ve sounda daha küçük fakat daha fazla sayıda tüpleri oluştururlar (bronşiyollar). Bu bronşlara ayrılma olayı başaşağı duran bir ağaç görünümündedir. En küçük bronşiyoilar alveol denilen ince ve kapaiı elastik hava torbacıkları iie son bulurlar. Kan, ince kan damarları vasıtasıyla bu hava torba aklarına taşınır. Kanda oksijen ile karbondioksidin yer değiştirmesi olayı bu alveollerde meydana gelir. Ciğerlerde yaklaşık 300 milyon alveol vardır. Eğer bunlar yaygın olarak ele alınacak olursa yaklaşık bir tenis kortu büyüklüğünde bir alanı kaplar.

İki tabaka arasında yağlayıcı bir sıvı tabakası bulunan çift tabakalı bir membran (zar) olan plevra (ciğer zarı) ciğerlerin dış kısmını ve bitişik göğüs duvarını kaplar. Bu membran sayesinde nefes alıp verdikçe ciğerler göğüs boşluğunda rahatlıkla hareket eder.

Nefes aldığınız zaman kaburgalarınızda kaslar kasılır ve kaburgalarınızı yukarı ve dışa doğru hareket ettirir. Aynı zamanda diyafram karına, aşağı doğru itilerek kasılır. Bu iki işlem sayesinde göğüs boşluğunun büyümesi söz konusu olur ve böylelikle ciğerler havayı içine doğru çekecek şekilde genişler. Tek tek alveoller de hava ile genleşirler. Normal bir soluma sırasında, her bir nefesle küçük bir miktar hava ciğerlere çekilir. Ancak ağır bir soluma sırasında yetişkin ve sağlıklı bir insanını ciğerlerine yaklaşık 3 ila 6 kuart arasanda bir miktarda hava emilebilir.

Nefes verdiğiniz zaman, diyafram ve kaburga kasları gevşer ve ilk pozisyonlarda dönerler. Bu olay göğüs boşluğunun boyutunu küçültür, ciğerlerinize hafif bir baskı yapar ve kirli hava üzerindeki bir zorlama yaparak karbondioksidi vücudunuzdan dışarı atar. Tüm nefes alıp verme işlemi siz bunu düşünmeden otomatik olarak gerçekleşir.

Solunum sisteminizde yabana maddelerin ciğerlere girişini önleyen birkaç savunma mekanizması vardır. Burundaki kıllar büyük parçacıkları süzerler. Hava geçitlerin izdeki özel hücreier (trakea ve bronşiyal tüplerde), içlerinde hava geçecek yollan nemli ve kaygan tutan ve aynı zamanda bakteri, toz ve diğer yabancı maddeleri tutan mukus denilen bir salgı bulundurular. Hava geçitleri boyunca sîlia denilen ince tüylere benzer çıkıntılar vardır. Bu ince tüyler sürekli olan mukusu boğazınıza doğru iter ve ciğerlerinize giden geçitleri temiz olarak tutmaya yardımcı olur.

Ciğerler kalbe pulmoner (akciğerle ilgili) atardamarlar ve toplardamarlara bağlıdır. Kan, tüm vücutta doiaşır, kalbe geri döner ve sağ karıncık tarafından puimoner arterler (atardamarlar) aracılığıyla ciğerlere pompaianır. Kan daha sonra ciğerdeki toplardamarlardan daha küçük damarlara geçer.
En sonunda alveolü saran zarda bulunan ve kılcal damarlar denilen en küçük kan damarlanna akar. Kılcal damarlar öylesine incedir ki kan hücreleri bile buradan tek sıra halinde geçerler.

Gazlar alveolde yer degişitirdikten sonra artık oksijen taşıyan kan pulmoner toplardamarlar oluşana kadar gittikçe genişleyen damarlan oluşturacak olan küçük atardamarlara geçer. Pulmoner atardamarlar oksijenli kanı ciğerlerden kalbe geri taşırlar. Kan, vücut hücrelerine oksjen temin etmek ve karbondioksidi dışarı atmak için yeniden dışa pompalanır.

Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..