30 Mayıs 2024, Perşembe
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Okul Çağı

Okul çağı (6-12 yaş dönemi) ilerledikçe çocuğunuz yavaş yavaş daha büyük bir dünyanın vatandaşı haline gelecektir. Çocuğunuz ailesinden daha bağımsız bir konuma ulaşırken özellikle akranları ve öğretmenleri çocuk üzerinde daha etkili olmaktadır. Ev dışında daha çok ililişki kurulacaktır.
6 yaş çocuğunuzun okula başlama dönemini belirlemektedir. 6 yaşındaki pek çok çocuk zaten ana okuluna devam etmiş ya da kreşe veya bakıcıya gitmiş olacaktır. Yine de, bu programlar pek yapılanmamış ve çok daha esnek konumlara sahip olma eğilimindedirler. Başlangıç aşaması farklıdır.
çocuğunuzun bir dış otoriteye bağlanması ve vaktinin hemen hemen tamamını öğrenme işine ayırması gerekmektedir. Böylece çocuğunuz ansızın, oynamaya ve okul öncesi dönemde vuku bulan gayri resmi öğrenim süreci için daha az zaman bulmaya başlayacaktır. Okulda ise çocuğunuzun kesin hatlarla çizilmiş bir programı takip etmesi gerekmektedir. Bu kurallar çocuğunuzun okul öncesi dönemde başlattığınız düzenin sınırlarını genişletmektedir.
Okul çağına gelmemiş çocuklar genellikle sağlıklı, hareketli ve coşkuludurlar. Evde ve okulda iyi davranış kurallarına uyum sağlayabilecek kadar enerji ve coşkunluklarını kontrol etmelerinin genelde zor oluşu şaşırtıcı değildir. İşitme, görme, öğrenme bozuklukları, dikkat eksiklikleri ve aşırı faalıyetlilikten doğan sorunlar aşikar bir görünüm alabilir. Evin rahat ortamında ya da günlük bakım merkezinde durumu çocuğunuza uyarlamak suretiyle bu tip sorunlarla başedebilirsiniz. Ancak, okul ortamında bu pek mümkün olmamaktadır. Bu sorunların tanımlanması ve çözülmesi gerekmektedir.

Çocuğunuzun başarıları ile bu daha büyük dünya ile bütünleşmesine şahit olmak büyük bir gurur kaynağı olabilir. Aynı zamanda çocuğunuzun yeni kazandığı geniş ufuklar endişe yaratabilir. Çocuğunuz yabancı, yeni ya da onayamadığınız yönlerden ilerledikçe, onun üzerinde azalan kontrolünüzle hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ancak şundan emin olmalısınız ki, bu büyük fiziksel ve psikolojik gelişme dönemi boyunca çocuğunuza kılavuzluk etmede hâlâ büyük bir rol oynamaktasınız.
Okul çağındaki çocuğunuzun gitgide artan bağımsızlığı, okul öncesinde öğrencinizin sürekli taleplerine karşıt olabilir. Gitgide bağımsızlaşan çocuğunuzun kendisini yönetmesine izin vermenizin kolay olmasına karşın aile ile çocuk arasında açık ve güven verici bir ilşki kurulmalıdır ve bu ilişki, daha sonra sorunlu gençlik yıllarında muhafaza edilmelidir.
Çocuğunuzun arkadaşı olun. İlgi alanlarını tartışın. Ne kadar sıradan da olsa onunla birlikte etkinliklerde bulunun. Çocuğun gelişiminde kritik olan bu kişiliği şekillendiren dönemde açık tutabileceğimiz İletişim hatları gelecekte çok faydalı olabilir.
Bu bölüm, okui döneminden gençliğe doğru çocuğunuzun gelişimini tamamlayıp, bu gelişimde önemli bir rol oynamanız için tasarlanmıştır. Aynı zamanda okul çağındaki çocukların normal büyüme ve gelişmesini de belirlemektedir. Ergenlikteki değişimlerden farklı olarak okul çağındaki çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi yavaş ve sabit artışlarla ilerlemektedir. Ancak bu, tamamiyle önceden belirlenemeyecek bir alandır. Okul, akran çevresi ve ergenliğin gelişi yeni sorunları da beraberinde getirmektedir.


Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..