Ortadoğulular Akademi


Atatürk Bulvarı No : 135 Bakanlıklar, Kızılay / ANKARA

Telefon1: +90 312 418 20 08

Telefon2:

Fax: +90 312 418 20 08

Web: ortadogulularakademi.com/

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:2004
Çalışan Sayısı:300 (Yönetici:0 | Memur:0 | İşçi:0
Dış Ülkelerle Bağlantıları:

Hakkımızda
Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak 2004 yılından bu yana eğitim veren bir kurumuz. Ortadoğulular Akademi, Ortadoğulular Eğitim Kurumları bünyesinde bir akademik eğitim kuruluşudur.

Amacımız
Milli Eğitim Bakanlığının temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, bir eğitim anlayışıyla, öğrencinin yeteneklerinin gelişmesini desteklemek.

İlkelerimiz
Her öğrenciye saygı gösterilir.
“Her öğrenci öğrenebilir, başarabilir.” prensibinden hareket edilir.
Öğrencilerin bireysel farklılıkları, zenginliğimiz olarak görülür ve değerlendirilir.
Tüm çalışmalarımız öğrenci odaklı yürütülür.
Her türlü eğitim faaliyetinde “sıfır hata” esası gözetilir.
Her öğrenci kişisel özelliklerine, ilgi ve gereksinimlerine göre yönlendirilir.
Değerlerimiz
Öğrencilerimizin her biri bizim için ayrı ayrı değerlidir.
Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
En büyük önemi insana veririz ve sürekli insana yatırım yaparız.
Etkin ekip çalışmasına inanırız.
Her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanırız.
Çalışmalarımızı yaratıcı ve üretken kılan “istek” enerjisine inanırız ve bunu sağlarız.
Kurumumuzda çalışan herkesin “kendi işinin lideri” olduğuna inanırız.
Kurumumuzun ortaya koyduğu başarı örneğinin ülkede örnek alınacağına ve büyük katkısı olacağına inanırız.
İnsanlarımız (çalışanlarımız, şubelerimiz, müşterilerimiz, yazarlarımız, temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz) bizim gücümüzdür. Prestijimizi ve ünümüzü tayin ederler. Bize canlılık katarlar ve yaratıcılığımız ve başarılarımızın kaynağıdırlar.
Her seviyedeki ve pozisyondaki insana saygı, en önemli yol gösterici değerimizdir.
Kurumsal amaç ve hedeflerimizi kişisel amaç ve hedeflerimizin üzerinde tutarız.
Her türlü davranışımız, kararımız ve görevlerimiz Ortadoğulular Akademi’nin misyon ve amaçlarına uygun olmalıdır.
Bilgiyi takip sürecimizde ve işlerimizde sergilediğimiz performansla gerçeği ararız.
Sosyal sorumluluğumuz gereği topluma, onun sosyal, estetik ve ekonomik refahına katkıda bulunmaya çalışırız.
Esnekliğin, uyumlu çalışmanın ve sürekli gelişmenin performansımızı arttırdığına inanırız.
Ticari ahlak, adalet, doğruluk, özgürlük ve bütünlüğe inanıyor, destekliyor ve büyük bir istekle uygulamaya çalışıyoruz.
Hiç kimseye hiçbir alanda ayrımcılık yapmayız.
Çalışanlarımıza, ortaklarımıza, şubelerimize, müşterilerimize davranışlarımızda; karşılıklı saygı, itibar ve dürüstlük temel ilkelerimizdir.


Misyon&Vizyon
Vizyonumuz

Eğitim alanımızdaki kurum ve örgütlerle iş birliği yüksek, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, eğitimdeki tüm yeniliklere açık, çağdaş, ilkeli, atılımcı, kaliteli eğitim yönetimiyle topluma öncülük eden, “kazandıran” eğitim anlayışıyla güvenilir eğitim kurumu olarak ilerlemektir.

Misyonumuz

“Türkiye Sizi Kazanacak” ilkesi doğrultusunda liderlik özellikleriyle donanmış, girişimci, dünya gerçeklerine duyarlı, demokrasiye inanmış, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş bireyler yetişt


Ürün ve Hizmetler

ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda; ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılacak puanları veren bir sınavdır.

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. Sınav ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanmakta, sayısal bölümde 40’ar sorudan oluşan iki test (sayısal-1 ve sayısal-2) sözel bölümde de yine 40’ar sorudan oluşan iki test (sözel-1 ve sözel-2) yer almaktadır. Adaylar kullanmak istedikleri puan türünde yer alan testlerin katsayılarını dikkate alarak toplamda 120 soru yanıtlamalıdırlar. ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

KPSS-A GRUBU
(A) grubu kadrolar; mesleğe Kamu Personel Seçme Sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb.)

(A) grubu kadrolar genellikle hukuk, siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarına yöneliktir. Ancak mühendislik fakülteleri gibi teknik programlardan mezun olanların başvurabildiği müfettişlik, uzmanlık kadrolarında görev almak isteyen adayların da bu sınavlara katılması gerekmektedir. KPSS-A her yıl yapılır.

KPSS-A sonucunda 121 puan türü hesaplanır. Bu puan türlerinin hesaplanabilmesi için adayların KPSS’de Genel Yetenek Genel Kültür testleri ile iki farklı oturum şeklinde yapılan Alan Bilgisi testlerine katılmaları gerekmektedir. Ayrıca puan hesaplamasında önemli olan bir diğer sınav da YDS’dir (Yabancı Dil Sınavı) ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılan YDS, KPSS sonucunda hesaplanan 121 puan türünün 91 tanesine etki etmektedir. Bu nedenle KPSS’de yabancı dil testinin de ağırlıklandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların YDS’ye Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinin birinden girmeleri zorunludur. YDS’ye katılmayan veya Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dilden sınava katılan adayların, yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri hesaplanmaz. YDS’nin KPSS puanlarına etki edebilmesi için mutlaka KPSS’den önce girilmiş olması gerekmektedir.

KPSS-B GRUBU
(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar, Kamu Personel Seçme Sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sın

# # # # #


Benzer Firmalar