HR ACADEMY EĞİTİM VE DANIŞMANLIK


Tophanelioğlu Cad. Sırmaperde Sok. No : 18-2/15 Altunizade İstanbul

Telefon1: 02165458625

Telefon2:

Fax: 02165458625

Web: www.hracademy.com.tr

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:2010
Çalışan Sayısı:1 (Yönetici:0 | Memur:0 | İşçi:0
Dış Ülkelerle Bağlantıları:

HR Academy , günümüzde hızla değişmekte olan iş modelleri ile birlikte farklılaşan insan kaynakları ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kendi kariyerini şekillendirmeye çalışan bireylere ve en efektif işe alım ve kariyer yönetimi kültürünü organizasyonu içerisinde hakim kılmayı amaçlayan firmalara eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirketimiz iki ana konuda danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir : Bunlar Bireysel Kariyer Danışmanlığı ve Kurumsal İşe Alım & Kariyer Süreç Yönetimidir.

Bireysel Kariyer Danışmanlığı

Bireysel Kariyer Danışmanlığı, bireyin öncelikle kendi yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varması , önündeki muhtemel kariyer fırsatlarının neler olduğunu analiz etmesi, ülkemizdeki sektörler ve pozisyonlar hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması,bireyin kariyer amaçlarının ortaya çıkarılması, bu amaçlara uygun iş arama stratejisinin oluşturulması, özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlama ve mülakat simülasyonu gibi geliştirici faaliyetler planlanması aşamalarını içerir.

Bireylerin kariyerlerinin her döneminde kariyer planlaması yapmaları ve kariyer planlarını sık sık güncellemeleri gerekir. Üniversiteden yeni mezun olunduğunda, iş değişikliği dönemlerinde ve işle ilgili performans ve motivasyon düşüklüğü durumlarında etkin bir kariyer danışmanlığı hizmeti alınması gerekmektedir.

Kurumsal İşe Alım & Kariyer Süreç Yönetimi

Kurumsal İşe Alım & Kariyer Süreç Yönetimi, öncelikle şirketler içerisindeki tüm pozisyonların işe alım süreçlerinde yetkinlik bazlı mülakat sisteminin kullanılmasını ve bu sistematiği şirket içerisinde işe alım süreçlerinde rolü olan tüm birimlere ve yöneticilere yayarak ortak bir işe alım dilinin konuşulmasını amaçlar. Buna ek olarak , şirketlerin çalışanlarını bünyelerinde tutabilmek için çalışanı odağına alan kurum içi kariyer danışmanlığı uygulaması ile şirket içerisindeki çalışanların kariyerlerine ilişkin tüm faaliyetlerin organize edilmesini amaçlar.

Şirketlerde etkin bir işe alım kültürünün oturmamış olması yanlış işe alımlara ve dolayısıyla işgücü anlamında ciddi kayıplara yol açmakta, şirketin imajını da olumsuz etkilemektedir. Bu şirketlerde yetkinlik bazlı mülakat sistematiğinin kurulması ile birlikte şirket içerisinde insan kaynakları departmanı başta olmak üzere diğer tüm departmanlar ve yönetim kademesinin ortak işe alım dilini konuşması sağlanacaktır ve böylelikle şirket içerisindeki turnover oranı da çok daha aşağı düzeylere çekilebilecektir. Turnover oranı düşük ve doğru işe alımların etkisi ile çalışanlarının motivasyon düzeyi yüksek bir şirket ise iş arayan üstün nitelikli adaylar için öncelikli tercih haline gelecektir.

Yeni yüzyılın değişen dinamikleri kariyer kavramı üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Bundan böyle kariyer kavramı şirketlerin bireylerin kariyerlerine gereken özeni göstermesi ile yeni yüzyıldaki gerçek anlamına ulaşacaktır. Bireylerin kariyerlerine gösterilecek özenin en somut kanıtı ise şirket


Ürün ve Hizmetler

KARİYER PLANLAMA EĞİTİMİ
Kariyer Planlama Eğitimi , modern iş dünyasının en kritik kavramı kariyeri derinlemesine ele alıyor, kişilik özelliklerinizi keşfetmenizi, sektörleri ve pozisyonları tanımanızı, kişiliğinize en uygun pozisyonu belirlemenizi, kendine özgü bir iş arama stratejisi oluşturmanızı, bu strateji kapsamında profesyonel bir özgeçmiş ile daha çok mülakata çağrılarak, mülakatlarının mantığını kavramanızı ve bu mülakatlarda nasıl doğru aday olabileceğinizin farkına varmanızı sağlıyor.
Kariyer Planlama Eğitimi sonrasında, kendinizi, sektörleri ve pozisyonları daha iyi tanıyan bireyler olarak kendi kariyerinizi kendiniz planlayıp, kariyer planınıza uygun iş arama stratejilerini oluşturuyor ve çağrıldığınız mülakatlarda %90’a yakın başarıya ulaşıyor olacaksınız. Mülakatlarda yüksek başarı oranını yakalamanın sırrı ise, mülakatların mantığını bir IK’cı gözüyle kavramakta gizli. Yetkinliklerinizi mülakatlarda davranış göstergeleri olarak nasıl ortaya koyabileceğinizi öğrendiğinizde başarı da sizin için kaçınılmaz olacak.
YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi, günümüzde kullanılmakta olan en efektif işe alım aracı olan yetkinlik bazlı mülakatlara farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyor, davranışsal göstergelerin daha uygulanabilir şekilde tesbit edilmesini hedefliyor. Pozisyonlara ve deneyime özgü yetkinlik sorgulaması metodu ile teoriden ziyade pratiğe yönelik bir uygulama ile yetkinliklerin daha rafine şekilde ortaya çıkarılmasını amaçlıyor. Bu yetkinlikleri de motivasyonel uyum süzgecinden geçirerek saptanan yetkinliklerin ilgili organizasyonda ne kadar kullanılabilir olduğunu sorguluyor.
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi sonrasında, motivasyonel uyum süzgecinden geçirilmiş , pozisyonlara ve deneyime özgü yetkinlik sorgulaması metodu ile şirket içerisinde ortak bir işe alım dili oluşturulmuş , İnsan Kaynakları çalışanları ile işe alım görüşmelerini yürüten diğer departman yöneticilerinin aynı frekansta buluştuğu efektif işe yerleştirmeler ile şirket içerisinde kaliteli bir insan kaynağı ortaya çıkarılmış olacak.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KARİYER FARKINDALIK KOÇLUĞU
Kariyer Farkındalık Koçluğu , kişiye özel kişilik testi uygulaması , baskın yön mülakat uygulaması ve geleceği dizayn görüşmesi sonrasında kişi ile ileriye dönük gelişim planlarını da içeren bir geri bildirim ve rapor paylaşılmasını, kişisel farkındalığın efektif uygulamalar ile kaybedilmemek üzere oluşturulmasını, tüm değerlendirmelerin sonucunda kişiye özel bir kariyer stratejisi üretilmesini ve bu kariyer stratejisinin uygulama süreçlerinin takip edilmesini hedefliyor.
Kariyer Farkındalık Koçluğu sonrasında, kendi kişiliğini tüm detayları ile tanıyan bireyler olarak, gelişim alanlarınızı bilecek ve sürekli gelişim için atılması gereken adımları atabilecek farkındalığa ulaşmış olacak, kendi kariyer stratejinizi kariyer danışmanınızın tüm süreçteki destekleri ile kendiniz oluşturmuş olacaksınız. Kariyer stratejini

#mülakat,kariyer #koçluk,danışmanlık #özgeçmiş,yetkinlik #görüşme,planlama #kariyer koçluğu,mülakat danışmanlığı


Benzer Firmalar