Hakan Mühendislik


Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No 6/4

Telefon1: 0466 212 4933

Telefon2: 0466 212 4934

Fax: 0466 212 4934

Web: www.hakanmuh.com

Sponsorlu Bağlantılar

Firma Kuruluş Yılı:2010
Çalışan Sayısı:5 (Yönetici:3 | Memur:0 | İşçi:2
Dış Ülkelerle Bağlantıları:Yok

Hakan Mühendislik olarak Rezervuarlı veya Rezervuarsız Su Yapıları (Barajlar, HES’ler vb.), Madencilik Faaliyetleri ve Ormancılık Sektöründe sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmanın heyecanını duyarız. Kuruluş tarihimizden itibaren HALİHAZIR HARİTA YAPIMLARI, İMAR PLANI HAZIRLANMASI, KADASTRO ÇALIŞMALARI, ORMAN SINIR TESPİTLERİ, ORMAN TAHSİSLERİ HAZIRLANMASI, TOPRAK KORUMA PROJESİ HAZIRLANMASI, GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI ALINMASI, SULAK ALAN FAALİYETLERİ İZİN BELGESİ ALINMASI, RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ’NİN proje aşamasından başlamak üzere inşaat ve tamamlanma safhasına dek Orman Tahsisleri, Toprak Koruma Projeleri ve Proje Danışmanlığı konusunda uzman kadromuz ile sizlere hizmet sunmaktayız.

Hakan Mühendislik olarak Türkiye Genelinde yapmakta olduğumuz çalışmalar ile Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede Ormancılık sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.

Üretimde başarı ve süreklilik, hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan HAKAN MÜHENDİSLİK, gösterdiğiniz ve göstereceğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

SAYGILARIMIZLA…


Ürün ve Hizmetler


Orman İzni, Maden İzni, Danışmanlık, HES Projeleri
1. Danışmanlık - HES, RES Projeleri Hazırlama - Mikro HES Projelendirme - E.P.D.K. Proje onayları, Kamulaştırma İşlemleri Tamamlama 2. Harita ve İmar - Hali Hazır Harita Alımı - İmar Planları Hazırlanması ve Onayları - Kamulaştırma Planları Hazırlanması 3. Ormancılık - Ormancılık İle İlgili Haritalar - Amenajman Planları - Yol Ağı Planları - Her Türlü Fidanlama İşleri - Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Uygulama Projesi - Mera Islah Uygulama Projesi - Ağaçlandırma Uygulama Projes
1. Danışmanlık
- HES, RES Projeleri Hazırlama
- Mikro HES Projelendirme
- E.P.D.K. Proje onayları, Kamulaştırma İşlemleri Tamamlama
2. Harita ve İmar
- Hali Hazır Harita Alımı
- İmar Planları Hazırlanması ve Onayları
- Kamulaştırma Planları Hazırlanması
3. Ormancılık
- Ormancılık İle İlgili Haritalar
- Amenajman Planları
- Yol Ağı Planları
- Her Türlü Fidanlama İşleri
- Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Uygulama Projesi
- Mera Islah Uygulama Projesi
- Ağaçlandırma Uygulama Projesi
- Rehabilitasyon Projeleri
- Fizibilite Raporları
- Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin orman izin dosyalarını hazırlamak
- HES (Hidroelektrik Santralı) Orman izin dosyası
- Maden ve Taş Ocağı orman izin dosyası
- Balık üretim tesisi orman izin dosyası
- Turizm tesisi orman izin dosyası
- ENH, EİH, Yol, Bina vs. tesislere ait orman izin dosyası
- Özel ağaçlandırma projesi
4. Jeoloji ve Jeoteknik
- Sondaj çalışmaları
- İmar Planına Esas Jeolojik Raporlar
- Mühendislik Jeolojisi Raporları
5. ÇED
- Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
- Mansap Su Hakları Raporu Hazırlanması
- Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması
6. Madencilik
- Maden Sahaları Ruhsatlandırılması
- İşletme Projeleri Hazırlanması
7. Toprak Koruma Projesi
- Ziraat sahaları ve şahıs parselleri üzerinde yapılacak olan çalışmalar sırasında alanın tamamen kullanım dışına çıkartılması ve inşaat sürecine uygun hale getirilmesi için yapılmakta olan projedir.

#HES #Maden İzni #Orman İzni #Orman #Mühendislik


Benzer Firmalar