03 Ağustos 2020, Pazartesi
Üye Giriş Paneli
Kullanıcı Adı
Şifre
KONU LİSTESİ

Hipertiroidizm

Belirtiler
- lştahın artmasına rağmen kilo kaybı
- Nabız ve tansiyonun artması
- Sinirlilik ve terleme
- Boynun alt kısmında şişme (guatr)
- Büyük apteste çıkma sayısında artış, bazen ishal.
- Adale zayıflığı.
Acil Belirtiler
- Tirotoksik kriz: Bu acil tıbbi durum ateş, çok süratli nabız, ajitasyon ve hatta delilik özellikleri gösterir. Derhal tıbbi bakım gerekir.

Hipertiroidizm (fazla aktif tiroid hastalığı olarak da bilinir), tiroid bezi aşırı miktarlarda tiroid hormonu ürettiği zaman ortaya çıkar. Adı Yunanca fazal anlamındaki "hiper" ve kalkan biçiminde anlamındaki "thyreas" köklerinden gelir, kalkan biçimi, tiroid bezinin şekil ve durumunu tarif etmektedir.
Hipertioidizm iki tipi, Graves hastalığı (toksik yaygın guatr olarak da bilinir) ve hiper fonksiyonlu nodüler guatr (bazen Plummer hastalığı denir). Bu isim MAYO kliniğinin ilk dönemlerdeki doktorlarından birinin adıdır. Her iki tipinde de tiroid hormonu olan tiroksinin aşırı ölçüde yapılması ve salgılanması söz konusudur.

Graves Hastalığı
Tiroid bezinin fonksiyonlarına, normal olarak hipofiz bezinden salgılanan bir hormon kumanda eder. Graves hastalığında, tiroid bezi, anormal bir antikor tarafından aşırı derecede uyarılır ve hipofizden gelen normal tiroid uyarıcı hormonu (TSH) kanda tespit edilemez. Tiroid hormonlarının üretimi anormal şekilde fazladır. Kanda troksin hormon u miktarı da yükselmiştir.
Hipertiroidizm, vücudun normal enerji harcamasında (yani bazal metoplazmasında) bir artık içerir. Bu değişikliğin bir göstergesi iştahın artmasıdır. Çünkü vücud artan faaliyeti için daha fazla yakıt talep edecektir. Vücut aşırı ısı meydana getirir.öyle ki başkaları üşüdükleri ve rahat oldukları sırada hipertiroidizmi olan hastalar sıcaklık hissi duyacaklardır. Avuçlar sıcak ve terli, ellerde titreme olabilir. Kalp güçlü olarak ve süratli çarpar. Bazen kalp süratli bir düzensizlik (atriyal fibrilasyon) durumuna gelir. Bu hastalar uyumakta zorluk da çekebilirler.

Eğer sizde hipertiroidizm varsa, tiroid beziniz büyür, fakat çoğunlukla bu büyüme fark edilmeyecek kadar azdır. Tiroidi uyaran anormal antikorun gözler üzerinde de etkisi vardır ve gözlerin ileri çıkmasına, göz kapaklarının genişlemesine, aşırı göz yaşlanmasına ve bazen çift görmeye yol açabilir.
Hiperfonksiyonlu Tiroid Nodülü Hipertiroidizmin bu tipi tiroidin bir veya daha fazla adenomundan (iyi huylu bez dokusu tümörü) aşırı tiroksin üretmesi sonucu ortaya çıkar.Adenom (tiroid adenomu) bezin kendisini diğer kısmından adeta bir sınırla ayırmış olan bölümüdür. çoğunlukla 1-2 cm. büyüklüğünde veya daha büyük olup elle dokunulduğunda hissedilebilir, bazen de gözle görülebilir.
çoğu tiroid adenomları çok az tiroid hormonu üretirler veya hiç üretemezler. Fakat bazen bir adenom aşırı miktarda hormon üretmeye başlar. Bu aşırı üretim graves hastalığında görülen bütün belirtilerin ortaya çıkması sonucunu doğurur.

Teşhis
Doktorunuz, dilinizi çıkarttığınız zaman ve parmaklarınızı uzattığınız zaman hafif bir titreme belirtisi fark etmeye çalışacak ve size ishal veya diğer tuvalet alışkanlığı değişiklikleri olup olmadığını soracaktır. Ayrıca, ısı artışlarına karşı duyarlılığınızın durumu ve daha serin ortamlarda belirtilerin azalıp azalmadığı sorulacaktır.
Anksiete (kaygı), hipertiroidizminkine benzeyen belirtiler yapabileceği için belirtilerin psikolojik nedene bağlı olma ihtimali ortadan kalkıncaya kadar araştırma yapılmalıdır. Tiroksin konsantrasyonunda bir artma olup olmadığını tespit etmek için kan testleri yapılmalıdır. Bu testlerde TSH`nın da düşük olması veya hiç bulunmamasına bakılacaktır. Genellikle teşhise ve tedaviyi planlamaya yardımcı olmak için bir radyoaktif iyot testi yapılır.
Graves hastalığında tiroid bezinin iyoda karşı genellikle büyük bir açlığı vardır. Bu testte verilen normalden fazla miktardaki iyot 24 saat içinde tiroidde birikecektir. Bu testte kullanılan iyot miktarı tedavide kullanılan miktardan çok azdır.
Tiroid modüllerinin fazla çalışması durumunda kan testi sonuçları graves hastalığındakilerle aynıdır. "Radyoaktif iyot tarama testleri" iyodun hemen tamamen aşırı aktif adenoma gittiğini gösterir.

Hipestiroidizm Ne Kadar Ciddi Bir Hastalıktır?
Hipertiroidizmin ağırlık derecesi farklılık gösterir. Bazı kişilerde kısa bir tedavi tam ve sürekli iyileşme ile sonuçlanır. Diğerlerinde nüksetme durumları olur ve ikinci veya hatta üçüncü tur tedavi gerekebilir.
Eğer tedavi edilmeden bırakılırsa, bu rahatsızlık öldürücüdür. Fkat hipertiroidizmin çoğu vakalarında normal sağlığa geri dönüıür.

Tedavi
Üç çeşit tedavi vardır: Sıvı şeklinde bir çeşit radyoaktif iyot, tablet şeklinde bir ilaç ve ameliyat. Sizin için uygun olan tedavi yolu, fiziki durumunuza ve yaşınıza ve hipertiroidizminizin mahiyetine ve şiddetine göre belirlenecektir.

İlaç tedavisi
Hipertiroidizm için en yaygın tedavi sıvı ile radyoaktif iyot içilmesini kapsar. Vücudunuz tiroid hormonunun temel öğesi olan iyodu tiroid bezine verecek ve konsantre radyoaktif iyot dokunun hormon üretimini yavaşlatacaktır. Radyoaktif iyodun dozu tiroid bezinin büyüklüğüne ve test bulgularına göre değişir.
2 ile 3 ay içinde tiroidin durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir. O zaman, ikinci bir doz radyoaktif iyot gerekebilir veya eksik tiroidin yerine koyma tedavisi başlatılabilir. Eğer tiroid fonksiyonu normalse, 6 ile 12 haftalık aralıklarla yeniden değerlendirme yapmak suretiyle bezin fonksiyonunu gözlemek gerekir.
Bu diğer tedavi şekli, tablet formunda antitiroid ilaçlar almayı içerir. Bu tedaviye başlandıktan 6 ile 8 hafta içinde normalde hipertiroidizm belirtileri kaybolur. Fakat tedavinin normal süreci bu tabletlerin en aşağı 9 ile 12 ay alıncaya devam edilmesini gerektirir. Bir yıl süreli tedavi tamamlandığında ilaç kesildiği zaman büyük ihtimalle hipertiroidizm durumu yeniden ortaya çıkacak ve bir tedavi şekline ihtiyaç duyulacaktır.

Ameliyat
Aşırı faaliyet gösteren tiroid nodüllerinin tedavisi çoğu vakalarda ameliyattır. Fakat radyoaktif iyot ve antitiroid ilaçlar da Graves hastalığında olduğu gibi kullanılır. Ameliyat sırasında tiroid bezinin tamamı veya bir bölümü çıkartılır, özelikle iki veya üç kürlük radyoaktif iyot tedavisinden veya aynı şekilde antitiroid ilaç tedavisinden sonra belirtiler nüksederse, bazen gözlerdeki anormallik görmeyi tehdit edecek kadar şiddetli olduğunda gözlerin arka tarafındaki basıncı ortadan kaldırmak için ameliyata ihtiyaç duyulabilir.

Beslenme
Ağır derecede kilo kaybı ve adale tahribatının meydana geldiği vakalarda ek kalori ve protein sağlayan bir beslenme rejimi gerekli olabilir.Not:Burada yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır, İlaç önerisi ve tedaviler için lütfen doktorunuza başvurunuz..